Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Peagi alustab uus majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur

Täna valitsuse vastu võetud määrus võimaldab prokuratuuril luua majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri. Uus üksus hakkab tegutsema nelja piirkondliku ringkonnaprokuratuuri kõrval.
Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on muudatuse peamised eesmärgid suurendada majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemise efektiivsust ning juhtida kriminaalasjade lahendamiseks vajalike vahendite jaotamist ja kasutamist senisest tõhusamalt. „Muutunud õigusruum ja uute probleemide esiletõus nõuab fokusseeritud meeskondlikku lähenemist. Uue ringkonnaprokuratuuri loomine võimaldab moodustada majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemisel meeskondi, jagada erialaspetsiifilisi kogemusi senisest süsteemsemalt, ühtlustada praktikat ning prokuröride töökoormust,“ sõnas Kalle Laanet. Seega tekib majandus- ja korruptsioonikuritegude kriminaalasjade valdkonnas kompetentsikeskus. See võimaldab prokuröridel keskenduda kõige olulisematele asjadele olukorras, kus vahendid on piiratud. „Kuritegevuse vastases võitluses on selline lähenemine õige ja vajalik suund, mida on kirjeldatud ka riiklikes arengukavades,“ märkis justiitsminister Kalle Laanet. Prokuratuuri uue struktuuriüksuse loomisel saab majandus- ja korruptsioonikuritegude uurimise valdkond võrdväärset tähelepanu üle kogu Eesti. „Kindlasti suurendab muudatus vastastikust rahulolu ka koostööpartnerite vahel, sest ühiselt seatud prioriteetidest saab senisest tõhusamalt kinni pidada,“ ütles justiitsminister. Senisest tihedama koostööga meeskondade loomine võimaldab menetlejatel üksteist vajadusel hõlpsamini asendada. See tähendab, et ka personaliliikumiste või ajutiste töölt eemalolekute korral on võimalik kriminaalasju senisest lihtsamini üle anda. Nii saavad menetlused sujuvalt jätkuda ka olukordades, mis on senimaani osutunud takistusteks. Justiitsministri hinnangul pole vähem oluline ka see, et ulatuslike ning keeruliste majandus- ja korruptsiooniasjade menetlemisele on suured nõudmised. „Nendega kaasneb ka suur töökoormus, mis on aga soodne pinnas üksikute prokuröride ja teenistujate läbipõlemiseks,“ tunnistab justiitsminister Kalle Laanet. Tema sõnul võib see kulmineeruda prokuröride ja teenistujate töölt lahkumisega tervislikel põhjustel või omal soovil. Meeskondlik tööjaotus ja ressursikasutuse optimeerimine võimaldavad sääraseid riske maandada ja leevendada. Enne uue ringkonnaprokuratuuri loomist on vaja muuta ka prokuratuuri põhimäärust. Valitsuse määrus jõustub 1. märtsil 2024 ning siis saab tegevust alustada ka majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.