• A
  • +

Peagi on kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi tähtaeg

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja juba traditsiooniks saanud üliõpilastööde konkursi, mille eesmärk on edendada kriminoloogiaalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot.


Üliõpilastööde konkurss aitab kaasata teadus- ja arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisele. See annab tudengitele võimaluse tutvustada laiemale lugejaskonnale kriminoloogiat, kriminaalpoliitikat, karistusõigust ja kriminaalmenetlusõigust puudutavat teadustööd.

Konkurssi koordineeriva justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõuniku Laidi Surva sõnul on tudengitööde kvaliteet aasta-aastalt paranenud ja üha enam kirjutatakse töid, mis pakuvad rakendatavaid lahendusi igapäevastele küsimustele. „Ei ole välistatud, et ka sel aastal esitatakse konkursile töid, milles on kasulikke näpunäiteid seadusandluse täiendamiseks või argipraktika parendamiseks,“ täpsustas Surva.

Eelmise aasta konkursil jäid silma tööd, milles toodi välja kitsaskohti erinevate spetsialistide koostöös ja mõttekohti menetluspraktikas. Tudengid on julged välja käima ideid, kuidas kriminoloogiaalaseid tegevusi arendada, seda nii kurjategijate kui ka ohvrite vaatenurgast lähtuvalt.

„Igal aastal oleme püüdnud konkurssi tudengite jaoks järjest põnevamaks muuta. Näiteks sel aastal on statuudis välja toodud võimalus, et parima üliõpilastöö autorile võimaldatakse osaleda ettekandega rahvusvahelisel konverentsil. Sealjuures kannab justiitsministeerium osalustasu, transpordi- ja majutuskulud,“ lisas Surva.

Tänavu oodatakse konkursile 2012. ja 2013. aastal kaitstud doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja diplomitöid või publikatsioone, milles käsitletakse kuritegevuse õiguslikke küsimusi ning kriminoloogiat.

Üliõpilastöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada justiitsministeeriumile 1. oktoobrini 2013 elektroonilisel kujul e-posti aadressile konkurss@just.ee. Samalt e-postilt saab küsida konkursi kohta lisainfot.

Konkursile esitatud tööde hindamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning teadus- ja arendusasutuste esindajad.

Nagu tavaks on saanud, kuulutab justiitsminister parimad üliõpilastööd välja sügisel. Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad üliõpilastööd justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika uuringute ja analüüside veebilehel.

Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot.

Eelmise aasta võidutööd ja kokkuvõte 2012. aasta konkursist on leitavad siit: http://www.just.ee/56840.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi statuut 2013 on kättesaadav siit: http://www.just.ee/58902.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50