• A
  • +

Pevkur: e-lahendused annavad ettevõtjale täiendavat vaba aega

PrintPDF Jaga

Eile Teenusmajanduse Koja aastakonverentsil peetud ettekandes rõhutas justiitsminister Hanno Pevkur e-lahenduste olulisust Eesti ettevõtluskeskkonna arendamisel, kuna need aitavad suurendada ettevõtluse efektiivsust, jättes ettevõtjale rohkem aega tegelemaks põhitegevusega.

Pevkuri sõnul näitab statistika, et Eestis on ettevõtlusaktiivsus viimastel aastatel oluliselt suurenenud. „Kindlasti on ettevõtjate lisandumisele ühelt poolt aidanud kaasa võimalus elektrooniliselt asutada oma firma 15 minutiga ning teiselt poolt ei ole vähem tähtsad ka  e-lahendused, mis toetavad alustavat ettevõtjat ning aitavad tal oma kohustusi riigi ees mugavalt, kuid korrektselt täita,“ ütles Pevkur.

Ühe sellise teenusena tõi minister välja e-raamatupidamiskeskkonna loomise väikestele ja alustavatele ettevõtetele. „See, järgmisest aastast käivituv lahendus aitab värskel ettevõtjal tekitada harjumust korraldada oma raamatupidamist ning lahendada aruandluse koostamise ja haldamisega seotud muresid, võimaldades pühendada rohkem aega ja energiat hoopis olulisemale –  oma tegevuse ja teenuste arendamisele,“ sõnas justiitsminister.

Teise olulise lähiajal rakenduva lisana tõi minister välja ettevõtjaportaali täienduse, milleks on ettevõtjale suunatud teavituste kalender. Selle kaudu näeb ettevõtja ühest kohast informatsiooni erinevate kohustuste tähtaegade kohta. Kalender hakkab teavet andma näiteks aruannete ja deklaratsioonide täitmise kuupäevade kohta ning saatma meeldetuletusi ja teavitusi, et hõlbustada kohustuste täitmist ja hoida ära lihtsast unustamisest tekkida võivaid ebameeldivusi.

Lisaks majanduskeskkonna arengule, annavad e-lahendused olulise panuse ka õigusemõistmise kättesaadavusele  ja selgusele. „Kohtusüsteemi arendamisel on Eesti üheks eesmärgiks lühendada kohtumenetluse tähtaegu, mis peaks tagama oma õiguste kaitse mõistliku aja jooksul. Seda menetlusaega aitab saavutada näiteks e-toimik, mille kaudu saab kohtule esitada dokumente ning tutvuda menetlust puudutavate dokumentidega, tagades selliselt kohtumenetluse osaliste võrdse kohtlemise,“ lausus minister ning lisas: „Elektroonilise asjaajamise ja e-lahendustega on Eesti jõudnud täna sinna, et juba on võimalik menetlusosalist teavitada teda puudutavatest kohtudokumentidest näiteks Facebooki või mõne muu suhtlusvõrgustiku kaudu. Kõik need lahendused muudavad asjaajamist kiiremaks ja paindlikumaks ning võimaldavad kokku hoida suures koguses väärtuslikku aega.“.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50