• A
  • +

Pevkur kohtunike täiskogul: kohtu poolt mõistetud õigust tuleb mõista, mitte hukka mõista

PrintPDF Jaga

Täna toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes pööras justiitsminister Hanno Pevkur tähelepanu vajadusele ühiskonnas kohtute ja õiguskaitseorganite otsuseid paremini mõista, mitte tehtud otsuseid hukka mõista.

"Oleme valinud Eestile riigikorralduseks esindusdemokraatia ja sõltumatu kohtukorralduse.  See omakorda tähendab, et igaüks peab austama kohtu poolt tehtud otsuseid ja meeles pidama, et kedagi ei saa süüdi mõista enne, kui seda teeb kohus," märkis justiitsminister. Pevkur lisas, et demokraatliku riigikorraldusega käib kaasas kohustus mõista õigust ning õigusemõistmist ka sisuliselt.

Justiitsminister tegi ülevaate ka 2012. aasta kohtute menetlusstatistikast, mille järgi  laekus näiteks tsiviilasju kohtutesse 11% vähem, kui aasta varem, kriminaalmenetlusasju ligikaudu 14% vähem ning haldusasju koguni 15% vähem. „Üldarvult oli 2012. aastal maakohtutes lahendada 66 302 erineva kiirus- ja keerukusastmega kohtuasja ning aastaga sai neist lahenduse 52 036. Kui siia juurde tuua võrdluseks number, et esimese astme kohtuasju vaidlustati möödunud aastal 2% vähem, kui aasta varem, saan väljendada lootust et kohtunike töökoormus muutub sel aastal stabiilsemaks ning suurem tähelepanu kandub kohtulahendite kvaliteedile tervikuna,“ lausus Pevkur.

Kõnes tõi minister Pevkur välja ka kohtusüsteemi eelarve suurenemise. Sel aastal on kohtumõistmise tõhustamiseks võimalik kasutada täiendavad 3,6 miljonit eurot ehk 13,7% rohkem, kui eelmisel aastal. Ministri sõnul võimaldab see esimesest juulist tõsta märkimisväärselt kohtunike palku ning kohati võib ulatuda palgatõus kuni kolmandikuni. See on tõsine panus kohtunike sotsiaalse turvatunde tagamiseks.

Kohtute kvaliteedil peatudes tunnustas justiitsminister kohtusüsteemi soovi kehtestada endale nii kohtute juhtimise, kohtuhalduse kui ka kohtumenetluse juhtimise kvaliteedistandardid, mis aitavad tagada mõistliku aja ja parima kvaliteediga kohtulahendid ning menetlusosaliste rahulolu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50