• A
  • +

Pevkur: põhiõiguste ja -vabaduste tagamine on eduka riigi vältimatuks eelduseks

PrintPDF Jaga

Tänasel kodanikupäeval Tallinna Saksa Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tundi andes rõhutas justiitsminister Hanno Pevkur riigi vastutust isikute põhiõiguste ja vabaduste tagamisel, sest just isikute vabadusel ja eneseotsustamisõigusel püsib edukas riik.


Minister Pevkur ütles üheksanda klassi õpilastega kohtumisel, et Eesti on pärast taasisesisvumist valinud riigi ülesehitamisel isikute põhivabadusel põhineva demokraatliku riigi tee. "Siinjuures on oluline liberaalsel maailmavaatel põhineva poliitika mõju Eesti arengule. Ettevõtlusvabadus, isiku õigus ja vabadus endaga seonduva otsustamisel ning riigi vähene sekkumine on taganud Eesti edu ja ma väga loodan, et neil väärtustel püsiv riik on ka edaspidi Eesti arengu aluseks," ütles Pevkur koolinoortele.

„Õpilased said hea ülevaate parem-vasak ideoloogiate erinevustest Eesti näitel, illustreerituna skeemidega ja juhtumitega elust. Minister vastas toredasti ja asjalikult ka õpilaste kohati teravatele küsimustele Eesti majandusarengust, piirilepingust ja inimese au- ning väärikuse solvamisest viimase valimiskampaania ajal. Kindlasti ärgitab ministri peetud tund õpilasi end riigi poliitikaga kursis hoidma, edasi lugema ja teadliku kodanikuna käituma,“ lisas Tallinna Saksa gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tuulika Sooväli-Rosin.

Minister rääkis õpilastele veel riigikorraldusest, Riigikogu ja valitsuse tööst ning vastas noorte küsimustele. Kodanikupäeva raames on Pevkur juba mitmeid aastaid külastanud erinevaid koole ja andnud ühiskonnaõpetuse tunde. Näiteks on Pevkur varasematel aastatel tunde andnud Nõmme Gümnaasiumis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis ning mitmes Mustamäe ja Lasnamäe gümnaasiumis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50