• A
  • +

Pevkur: SMS laenudele tuleb krediidikulukuse ülempiir ja keelatakse tarbijavaidluste lahendamine vahekohtutes

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse seada ülempiir tarbijakrediidilepingute krediidi kulukuse määrale ja keelata tarbijavaidluste lahendamisel vahekohtute kasutamine.


„Eelnõu peamine eesmärk on kaitsta tarbija kui lepingulise suhte nõrgema poole huve ja õigusi. Seadusemuudatused on eelkõige mõeldud SMS-laenudega seotud probleemide ohjeldamiseks. Kuigi Riigikohus nimetas hiljutises lahendis eelduslikult ebaproportsionaalseks sellist vahekorda, kus krediidi kulukuse määr ületab Eesti Panga avaldatavat keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kuus korda, teeme konkreetse ettepaneku, et tarbijakrediidileping on tühine, kui krediidi kulukuse määr ületab Eesti Panga viimati avaldatud keskmist kulukuse määra enam kui kaks korda ehk hetkel veidi üle 70%,“  ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Kehtiva seaduse kohaselt ei ole nõrgema poole kaitse eesmärgil lubatud näiteks töölepingu lõpetamise ja eluruumi üürilepingu vaidlusi lahendada vahekohtutel. Sarnasest kaalutlusest lähtuvalt plaanib justiitsministeerium keelata tarbijaga sõlmitud lepingutest tulenevate vaidluste lahendamise vahekohtus. See tähendab, et ka kiirlaenude tagasimaksmise üle tekkivate vaidluste lahendamiseks peaks tulevikus pöörduma üksnes kohtu poole.

Eelnõuga on võimalik tutvuda veebiaadressil: http://eelnoud.valitsus.ee/main

Eelnõu on plaanitud jõustuma 1. jaanuarist 2015.

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50