• A
  • +

Pevkur: tööle saamiseks erakonnaga liituma sundimine on ebaseaduslik

PrintPDF Jaga

Täna Riigikogus arupärimistele vastates andis justiitsminister Hanno Pevkur vastuse ka küsimusele, kas on seaduspärane seada inimese töölevõtmise ja töölepingu sõlmimise eeltingimuseks tema erakonda astumine.

„Karistusseadustiku kommentaaris ollakse seisukohal, et erakonda astuma sundimine seisneb inimese psüühilise või füüsilise sunni abil mõjutamises. Sama sunni mõistet kasutatakse ka näiteks pantvangi võtmise kuriteokoosseisus ja terrorikuriteo koosseisus ning nende sarnasuste alusel on selge, et jutt ei ole absoluutsest sunnist, vaid isiku mõjutamisest tema tahte vastaselt käituma ehk teisisõnu, kui sunnitav ei täida sundija ootusi, kaotab ta midagi väga olulist,“ viitas minister karistusseadustikule.

„Võimalust diskrimineerivate tingimusteta tööd saada võib just selliseks oluliseks hüveks pidada ning seega võib sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest töölepingu sõlmimisel erakonda astumise tingimuseks seadmine erakonna liikmeks olla sundimine karistusseadustiku § 155 tähenduses,“ ütles Pevkur.

Justiitsminister vastas täna Riigikogus sotsiaaldemokraatide erakonna arupärimisele, milles Riigikogu liikmed viitavasid 6. märtsi „Pealtnägijas“ kajastatud juhtumile, kus ärimees Paul Kärberg (IRL) sundis hulga töötajaid oma erakonda astuma ja hääletama valimistel Aivar Koka (IRL) poolt.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50