• A
  • +

Pevkur: uus karistus edaspidi varasema kustumist ei katkesta

PrintPDF Jaga

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel karistusregistris karistuste kustumise põhimõtteid ja tähtaegu muutev eelnõu, mille tõttu ei peata lisandunud karistus enam eelmise karistuse kustumistähtaja kulgemist.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on senine praktika toonud praegu kehtivast seadusest esile mitmeid näiteid, mis igapäevaelus piiravad inimeste võimalusi ebamõistlikult. „Igal karistusel on oma kustumise tähtaeg, lahtise turvavööga sõitmise või vales kohas sõidutee ületamise eest määratud rahatrahvi kustumise tähtaeg on näiteks üks aasta. Selle tähtaja möödumisel peaks kustuma ka märge kehtiva karistuse kohta karistusregistrist, kuid kehtiva seaduse järgi katkestab iga järgnev karistus eelmise karistuse kustumise ning kustumise tähtaeg algab uuesti. Praktikas hoiab selline korraldus kahjuks aastakümneid vanu karistusi kehtivana, sõltumata sellest, et sisuliselt on inimene oma karistuse ära kandnud,“ lausus justiitsminister.

„Eelnõu kohaselt ei katkesta karistus enam vana karistuse kustumise tähtaja kulgemist ning iga karistus kustub vastavalt seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Eelnõu tulemusel jäävad ajalukku näiteks juhused, kus 2010. aasta lõpus piletita sõitmise eest trahvi saanud inimese kohta, kes 11 kuud hiljem saab rahatrahvi liikluskindlustuseta auto juhtimise eest ning sellest veel 10 kuud hiljem rahatrahvi autoroolis mobiiltelefoniga rääkimise eest, oleks täna karistusregistris kehtivad kõik kolm väärteokaristust. Muudatuse tagajärjel oleks tänaseks varasemad karistused kustunud ning kehtiv ehk siis karistusregistrist nähtav oleks ainult viimane karistus,“ tõi minister näite.

Eelnõuga luuakse ka eritingimused süüteo toime pannud alaealistele, kelle puhul edaspidi hakkavad karistused kustuma praegusega võrreldes lühema tähtaja jooksul. Kuna kuritegude toimepanemine on noores eas suures osas arenguline nähtus ning kuna enamik alaealisena karistatutest mõne aasta jooksul kuritegevusest eelkõige tänu positiivsele sotsialiseerumisele eemaldub, siis pole enamasti ka karistusregistri kirje, kui negatiivse märgi omistamine sellele sihtgrupile vajalik. Pigem võib see saada ühiskonnas hakkamasaamist takistavaks teguriks.

Ühe olulise muudatusena täpsustatakse ka vanglakaristuse kustumise tähtaegu. Kehtiva seaduse kohaselt on karistusandmete kustutamise tähtaeg üle kolmeaastase vangistuse puhul kümme aastat.

Karistusandmete kustumise tähtaeg on otstarbekas siduda esimese ja teise astme kuritegude eristamisega, mis asendaks seni kehtinud kolmeaastase vangistuse piir viieaastase vangistusega.

Eelnõu kohaselt on edaspidi alla viieaastase vanglakaristuse kustumise tähtaeg viis ning pikemate vangistuste puhul kümme aastat.

Eelnõu jõustub kolmes osas – andmete arhiivi kandmise osa jõustub selle aasta 1. juunil, üldine osa 15. juunil ning karistusandmete kustutamise tähtaegade osa 1. oktoobril 2013.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50