• A
  • +

Pevkur: väärteomenetlus muutub kiiremaks ja põhiõigused saavad paremini kaitstud

PrintPDF Jaga

Täna saatis justiitsministeerium kooskõlastusele uue väärteomenetluse seadustiku, mille muudatused aitavad kaasa väärteomenetluste kiirendamisele ja tõhustamisele, vähendavad bürokraatiat ning tagavad paremini isikute põhiõigusi.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul oli uue seadustiku väljatöötamise eesmärgiks muuta tänane suhteliselt pikk ja lohisev väärteomenetlus kiiremaks ning lihtsamini mõistetavaks nii menetlejale kui inimesele. „Ühe muudatusena antakse vähetähtsa väärteo puhul võimalus jätta menetlus alustamata ning piirduda suulise hoiatusega. Näiteks on mõistlik autojuhile, kelle auto numbrimärk must on, sellest teada anda ja paluda puhtaks teha, mitte asuda väärteotrahvi vormistama. Sellist laadi muudatusi on teisigi, nagu näiteks võimalus kasutada ka alaealise puhul kiirmenetlust, mis lubab edaspidi näiteks suitsetamiselt tabatud alaealisele vormistada karistus kiirmenetlusena kohapeal,“ tõi justiitsminister näiteid muudatustest.

"Ühe olulise muudatusena pikendame ka karistusena mõistetud rahatrahvi vabatahtliku tasumise aegu, mis arvestavad senisest rohkem praktilist vajadust, et suuremaid trahvisummasid oleks võimalik tasuda pikema ajaperioodi jooksul, " ütles minister.

„Muudatused puudutavad veel kiirmenetluse kasutamist raskemate rikkumiste korral, samuti vara arestimist konfiskeerimise tagamiseks väärteomenetluses. Lisaks muudavad mitmed täiendused kohtumenetlust kiiremaks, võimaldades lühemaid menetlustähtaegu, elektrooniliste kanalite kaudu valminud lahendist teavitamist või ka kohtukutse kättetoimetamise kiirendamist,“ täiendas

Eelnõu väljatöötamise kodifitseerimiskomisjoni kuulusid justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Tallinna ringkonnakohtu ja Riigikohtu esindaja. Kodifitseerimiskomisjoni töösse olid kaasatud ka Põhja Prefektuurist väärteomenetlusega kokkupuutuvaid politseiametnikke ja Sisekaitseakadeemia õppejõud, eesmärgiga pöörata enam tähelepanu praktikas tõusetunud lahendamist vajavatele probleemidele ja võtta arvesse paremat praktikat.

Täna saadeti uuenenud väärteomenetluse seadustiku eelnõu kooskõlastamiseks ministeeriumitele ning huvigruppidele.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50