• A
  • +

Pevkuri viimane ettepanek justiitsministrina - muudame riigijuhtimise paindlikumaks!

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis valitsuse homsele istungile arutamiseks vabariigi valitsuse seaduse muudatused, mis muudavad riigijuhtimise kaasaegsemaks ja paindlikumaks.

„Muudatus peaks tagama selle, et riigi juhtimine toimuks eelkõige sisust ja valdkonnast lähtuvalt, mitte rangelt ministrite või ministeeriumite nimesid vaadates. Paindlikkus riigi juhtimisel on kaasaegse riigikorralduse üks võtmesõnadest ja algatatud eelnõu on esimene samm selle saavutamise suunas,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur. „Teeme ettepaneku seadusesse luua võimalus ministeeriumit juhtiva ministri kõrvale eripädevusega ministri määramiseks, kes saab endale täielikud õigused tegeleda konkreetselt temale antud ülesannete piires ministeeriumi haldusala küsimustega, mis on olulised riigi tervikliku ja üldise arengu aspektist,“ selgitas Pevkur.

Eripädevusega ministri nimetaks ametisse president peaministri ettepanekul. Uuendusena on ette nähtud, et eripädevusega ministri ametisse nimetamisel määrab president ka ministri ametinimetuse. See loob suuremat selgust ministri pädevuste määratlusel ning väljapoole on selgelt nähtav, mis laadi ülesannetega minister tegeleda võib. 

 

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50