• A
  • +

Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid rääkisid Tallinnas rändekriisist

PrintPDF Jaga

Täna kohtusid Tallinnas Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid, et arutada rändekriisi tekitatud väljakutsete, korruptsiooni vastase strateegia, suhtevägivalla ning  kuritegevuse vastase võitluse teemadel.

„2015. aasta oli Euroopa Liidule murranguliseks aastaks, mil Euroopa pidi toime tulema seninägematu rändekriisiga. Kontrollimatu immigratsiooni peatamine on piltlikult öeldes kujunemas küpsuseksamiks, mille tulemusest sõltub Euroopa Liidu edasine toimimine,“ ütles kohtumisel justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Selge on see, et kriis pole läbi ja immigratsioonivoo peatamine vajab paradigmaatilist muutust Euroopa Liidu tasandil, mis eeldab ka rahvusvaheliste lepingute lahtivõtmist ja ülevaatamist,“ rõhutas Reinsalu.

Justiitsministri sõnul peab rändekriisi lahendamisse panustama nii liit tervikuna kui ka iga liikmesriik üksikuna. „Rändekriis ei peaks endaga kaasa tooma riigi rahvusliku identiteedi vähenemise või koguni kadumise ohtu, mistõttu peaks igal liikmesriigil olema võimalus oma siseriikliku õiguse kaudu panna paika täpsemad nõuded, millele riiki saabuv rahvusvahelise kaitse saanud isik peab vastama ja millest riigis elades kinni pidama,“ rääkis ta.

Reinsalu tutvustas Põhjamaade ministritele sellel kevadel Eestis vastu võetud seadusemuudatusi, mille eesmärk oli luua õigusselgust ja -kindlust nii Eesti kui ka rahvusvahelise kaitse taotleja ja saaja jaoks. Näiteks kohtutele pandud kohustust lahendada rahvusvahelise kaitse asju eelisjärjekorras ning rahvusvahelise kaitse taotlejate kohustus järgida Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti õigusakte, asüülitaotlejate kohustust läbida teatud tasemel eesti keele õpe ja kohanemisprogramm.

Ministri hinnangul oleks mõistlik luua kataloog erinevate riikide parimatest praktikatest. Teised riigid jagasid samuti oma kogemusi ja seadusandlikke algatusi rändekriisi lahendamiseks ning kõik tõdesid, et probleem vajab suurt tähelepanu. Riikide esindajad leppisid kokku, et kriis vajab ühtset lähenemist ja selleks töötatakse välja ühised seisukohad.

Lisaks räägiti kohtumisel ka korruptsiooni vastasestest meetmetest, suhtevägivalla ning  kuritegevuse vastase võitluse teemadel.

Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid kohtuvad üle aasta erinevates riikides, et arutada hetkel aktuaalseid teemasid. Sellel aastal korraldas kohtumise Eesti. Kohtumisel osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi justiitsministrid. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50