• A
  • +

Rahvusvaheline kriminaalkoostöö muutub tõhusamaks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis muudab piiriülest koostööd selgemaks ja tõhusamaks.

Justiitsminister Hanno Pevkuri hinnangul on Euroopa Liidus viisata reisimine muutunud iseenesest mõistetavaks ning riikide vahel liikumine kas tööle või puhkusele minnes on sedavõrd lihtne, et ei pälvi enam erilist tähelepanugi. „Nii nagu liiguvad riikide vahel puhkama või õppima minejad, saavad vabalt liikuda kahjuks ka kurjategijad, mistõttu peab rahvusvaheline kriminaalkoostöö nende ohjeldamiseks olema tõhus ning ühetaoline,“ ütles justiitsminister. 

Enamus direktiividest ja raamotsustest ülevõetavaid norme puudutab teises liikmeriigis tehtud otsuste tunnustamist ning täitmist, et teise riigi kohtu poolt tehtud otsuseid õnnestuks täita ka Eestis. Näiteks võetakse Eesti õigusesse üle põhimõtted, mille alusel hakkab Eesti tunnustama ning ka täitma teise liikmesriigi kohtu poolt tehtud otsust varade konfiskeerimiseks, aga ka tagaselja tehtud otsuste tunnustamist ning täitmist. Samuti võetakse üle põhimõtted teises liikmesriigis tehtud kohtuotsuste tunnustamiseks, vanglakaristuse täideviimiseks koos taasühiskonnastamistegevustega ning ka teises riigis mõistetud lähenemiskeelu rakendamise kohta Eestis.

Eelnõu muudab edaspidi lihtsamaks teises Euroopa liikmesriigis karistust kandvate Eesti kodanike kodumaale karistust kandma toomist. See võimaldaks näiteks senisest lihtsamalt tuua Eestisse karistust kandma vangid Soome vanglatest.

Lisaks võetakse eelnõuga üle Euroopa Liidu direktiivid, millega tugevdatakse isikute õigusi kriminaalmenetluses. Eelnõuga nähakse ette kahtlustatava ja süüdistatava täiendavad õigused suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ning ka õiguse saada kriminaalmenetluses oma õiguste paremaks kaitsmiseks teavet õiguste ning samuti kahtlustuse ja süüdistuse sisu kohta.

Eelnõu sätted, millega võetakse üle tõlke tagamist puudutav direktiiv, on planeeritud jõustuma 27. oktoobril 2013 ning ülejäänud osa eelnõust jõustub 1. jaanuaril 2014. 

Eelnõuga on võimalik tutvuda aadressil https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/2abe3521-df39-4d10-b27b-6cb6a1ee6cbc

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50