• A
  • +

Rahvusvahelise justiitskoostöö hulk kasvab iga aasta märgatavalt

PrintPDF Jaga

Rahvusvahelise justiitskoostöö hulk kasvab iga aasta oluliselt, kuna üha enam eestlasi elab välismaal ja nii tsiviil- kui kriminaalmenetluses on suhtlemist rohkem.

Kui 2011. aastal menetles justiitsministeerium 3174 esmast õigusabitaotlust, siis 2012. aastal oli see arv 3497 ja 2013. aastal juba 4131. Võrreldes 2012. aastaga on taotluste üldarv suurenenud 18,1%.

Välismaale kolinute puhul on esile tõusnud just elatiste arv. Aasta jooksul on toimunud taotlustes 52% kasv. Võrreldes aga 2011. aastaga on menetluste arv kasvanud pea viiekordseks.

„Kõige rohkem tehakse elatise küsimustes koostööd Soomega, täpsemalt Soome sotsiaalkindlustusametiga. Samuti on oluliselt suurenenud selliste lapsevanemate hulk, kes soovivad koos lapsega teise riiki lahkunud vanemalt lapse tagasitoomist või otsivad lahendust lapsega suhtluskorra seadmise probleemidele,“ ütles justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse juhataja Astrid Laurendt-Hanioja.

„Inimeste õigusteadlikkuse kasv välisriigis elavalt lapsevanemalt elatiste kättesaamise küsimustes teeb mulle head meelt. See tähendab, et enam ei ole nii lihtne oma kohustuste eest lihtsalt teise riiki peitu pugeda,“ märkis justiitsminister Andres Anvelt.

Aktiivsemaks on muutunud ka võlgade sissenõudmisega tegelevad õigusasutused (kohtutäiturid, maksekäsuosakond), et uurida võlgnike asukoha kindlakstegemise võimalusi välisriigis.

Kriminaalasjades menetleti 2013. aastal võrreldes aasta varasema ajaga 6,3% ehk 113 õigusabitaotlust rohkem. Suurenenud on õigusabitaotluste arv kohtueelses menetluses, taotlused videokonverentside läbiviimiseks ning rahaliste karistuste otsuste tunnustamiseks. Suurenenud on Soomest saabunud kohtukutsete arv.

Justiitsministeerium on piiriülese õigusalase koostöö puhul keskasutus, kuid mõnede riikide puhul võib teatud valdkondades õigusabitaotlusi edastada ka riigiprokuratuur või keskkriminaalpolitsei.

Täpsemalt saab statistikaga tutvuda justiitsministeeriumi veebilehel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50