• A
  • +

Raivo Aeg: 100 päeva tegevuste kõrval oleme lõpule jõudnud mitme olulise tööga

PrintPDF Jaga

8.08.2019 Justiitsminister Raivo Aeg ütles, et valitsuse esimese 100 päeva jooksul on lisaks tööplaanis märgitud eesmärkidele edukalt lõpule jõudnud mitu olulist tegevust, näiteks on vanad kohtulahendid isikuandmetest puhastatud ja valminud on uue Riigi Teataja prototüüp.

„Minu jaoks oli oluline, et ministeerium ei toimetaks pelgalt 100 päeva tööplaaniliste tegevuste nimel, vaid et ka kõik teised tööd liiguksid edasi planeeritud rütmis. Seetõttu on mul hea meel, et valitsuse 100 päeva tegevused said õigeaegselt ära esitatud ning selle kõrvalt oleme lõpule jõudnud mitme suuremahulise tegevusega. Näiteks oleme koostöös sise- ja kaitseministeeriumi ning riigikantseleiga läbi viinud riigikaitserevisjon ning valitsuse heakskiidu pälvis ka kriminaalmenetluse seaduse revisjon. Lisaks väärib märkimist, et Tallinna vee kohtuvaidlus on lõpule jõudnud ja sellega on veetarbijad säästnud vähemalt 67 miljonit eurot,“ rääkis justiitsminister Raivo Aeg.

100 päeva tegevustest toob justiitsminister eriliselt esile poliitilise välireklaami keelu tühistamise. „On ammu aeg, et see muudatus ära tehtaks, sest poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld ei ole kaasa toonud muud, kui rohkelt kaebusi politseile,“ märkis Aeg. „Keelu tühistamise juures on oluline see printsiip, et valijatel peavad olema võrdsed tingimused nii eelhääletuse ajal kui ka valimispäeval. Siiski peab valimisrahu kehtima jääma valimisruumides.“

Kõik ülejäänud 100 päeva tööplaanis sisaldunud tegevused on justiitsministeerium samuti õigeaegselt valitsusele esitanud.

Täitemenetluse ümberkorraldamise kontseptsiooni saatis ministeerium kooskõlastusele 20. juunil. Kontseptsioon näeb ette, et õigeks ajaks tasumata riiginõuete, näiteks trahvid ja sunniraha, täitmine antakse maksu- ja tolliameti kätte ning kavandatakse kohtutäiturite arvu vähendamist. Kontseptsioon esitati valitsuskabinetile 25. juulil ning selle üle toimus arutelu täna, 8. augustil, mil otsustati, et teema üle jätkuvad poliitilised konsultatsioonid.

18. juulil kiitis valitsus heaks kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030 ning poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keelu tühistamise valimispäeval. Kriminaalpoliitika põhialuste prioriteetideks on muuta süüteomenetlus kiiremaks ja inimkesksemaks, ennetada noorte õigusrikkumisi ning tõhustada karistuspoliitikat.

Lisaks kiitis valitsus 25. juulil heaks õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030, milles on jätkuvalt kesksel kohal kaasav ja tõendusel põhinev õigusloome, samuti õigusloome mahu vähendamine ning uuenduslike meetodite kasutamine, näiteks tehisintellekti kaasamine õigusaktide mõjuanalüüsidesse.

Vabariigi valitsuse seaduse kontseptsiooni üle toimus valitsuskabinetis arutelu 1. augustil, mil otsustati, et aruteluga tullakse kabinetti tagasi juba konkreetsema seaduseelnõu pinnalt ning peale seda, kui erakonnad on saanud omakeskis seda arutada. Vabariigi valitsuse seaduse muudatusettepanekute sisuks on ühtlustada valitsemispõhimõtteid, parandada ministeeriumide vahelist koostööd ning muuta valitsemiskorraldus paindlikumaks. Tegemist on olulise osaga riigireformist.

Samal päeval toimus arutelu ka prokuratuuriseaduse muutmise kohta. Muudatuse sisuks on eriprokuröri mõiste ja rolli täpsem sisustamine. Arutelu tulemusel otsustati, et küsimust arutatakse kabinetis peale poliitiliste konsultatsioonide toimumist.

Valitsus lähtus saja päeva tegevustes oma viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

Viimati uuendatud: 08.08.2019 - 16:50