• A
  • +

Raivo Aeg: kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi võimalikult kiiresti

PrintPDF Jaga

13.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna kohtutäiturite, Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega, et lahendada olukord, mis tekkis seoses arestimisaktide automatiseeritud menetlemisega töötukassa infosüsteemis.

Kohtumisel tõdeti, et töötukassa uue infosüsteemi käivitamisel tekkis kohtutäituritelt tulnud ebatäpse lähteinfo tõttu olukord, kus vähenenud töövõimega inimestelt nõuti nende kohustuste täitmiseks korraga sisse summad mitme kohtutäituri poolt esitatud erinevate arestimisaktide alusel, nii et inimestele jäi kätte raha alla seaduses ette nähtud piirmäära.

„Kohtutäiturite esindajad lubasid kohtumisel, et üle piirmäära sisse nõutud summad kantakse inimestele tagasi võimalikult kiiresti,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Kohtumisel lepiti ka kokku, et samalaadse olukorra vältimiseks täidab töötukassa edaspidi arestimisakte jälle põhimõttel „üks akt korraga“, mis tähendab, et järgmist akti ei täideta enne, kui eelmine arestiakt on täidetud. Arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist peab jälgima samuti kohtutäitur. Eelisjärjekorras täidetakse ainult elatise nõudeid.

„See on väga kahetsusväärne, kui vähenenud töövõimega inimesele ei jää kätte elamiseks vajalikku minimaalset rahasummat,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Aga mul on hea meel, et leidsime kiire lahenduse ja saame töötukassa uut infosüsteemi edaspidi kasutada nii, et vähenenud töövõimega inimesi ei panda enam väljapääsmatusse olukorda. Tänan kõiki kohtumisel osalenuid pühendumuse ja koostöö eest probleemi kiireks lahendamiseks. “ 

Inimesele peab jääma kätte vähemalt elatusmiinimum, milleks on praegu 221 eurot. Iga ülalpeetava kohta tõuseb elatusmiinimumi summa kolmandiku võrra.
 

Viimati uuendatud: 14.02.2020 - 10:50