• A
  • +

Reinsalu allkirjastas lisaprotokolli terrorismi ennetamiseks ja tõkestamiseks Eestis

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu allkirjastas täna Riias Eesti nimel Euroopa Nõukogu terrorismi ennetamise konventsiooni lisaprotokolli.

„Terrorikuriteod ning neid toime panevad välisvõitlejad on kasvavaks ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ning isikute elule ja tervisele. Lisaprotokolli allkirjastamisega võtame endale eesmärgi tegeleda senisest veelgi efektiivsemalt terrorismivastase võitlusega ning eriti terroristlike välisvõitlejate probleemiga, mille tähtsust on järjepidevalt rõhutanud nii ÜRO, Euroopa Liit kui ka Euroopa Nõukogu. Tänase allakirjutamise tulemusena saab Eesti tööriista, mis on vajalik terroristlike võitlejate tõkestamiseks,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et küsimus ei puuduta ainult islamiradikaale, vaid ka neid terroristlikke võitlejaid, kes on läinud Euroopa riikidest Ukrainasse terrori-organisatsioonidesse võitlema. „Eesti on loonud siin pretsedendi ja vahistanud ühe isiku, kes on osalenud välisvõitlejana terroristlikes tegudes Ukrainas,“ selgitas justiitsminister. „Võitlus terroriga muutub üha kriitilisemaks ja selle võitluse aluseks on põhimõte, et ekstremistlik vaade ei tohi olla tolereeritud, ega aktsepteeritud,“ lisas Reinsalu.

Justiitsminister tutvustas konverentsil ka Eesti algatust kommunismikuritegude rahvusvaheliseks uurimiseks.

Terrorikuriteole eelnevate ning seda toetavate tegude ühemõtteline kriminaliseerimine võimaldab senisest varasemat sekkumist, mis võib aidata reaalse terrorikuriteo toimepanemist ennetada ja tõkestada. Samuti edendab ühtne nägemus terrorismiga seonduvate kuritegude osas rahvusvahelist kriminaalkoostööd Euroopa Nõukogu liikmesriikide vahel.

Lisaprotokoll täiendab 16. mail 2005 vastu võetud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni, mille Eesti Vabariik allkirjastas 7. septembril 2005 ja ratifitseeris 25. veebruaril 2009. Lisaprotokoll paneb sellega ühinenud riikidele kohustuse määratleda kuriteona terroristlikel eesmärkidel ühenduses või rühmas osalemine, terrorismialase väljaõppe saamine, terroristlikel eesmärkidel välisriiki reisimine ning terroristlikel eesmärkidel välisriiki reisimise rahastamine, korraldamine või muul viisil hõlbustamine. Eestis on need teod valdavalt juba kriminaliseeritud.

Lisaks kohustab lisaprotokoll osalisriike määrama terroristlikel eesmärkidel välisriiki reisivate isikute kohta olemasoleva teabe vahetamiseks kontaktpunkti, mis on kättesaadav 24 tundi ööpäevas ning seitse päeva nädalas. 24/7 kontaktpunktide süsteem võimaldab operatiivset infovahetust terroristlike välisvõitlejate kohta ning aitab seeläbi terrorikuritegusid tõkestada.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50