• A
  • +

Reinsalu: Eesti toetab Euroopa Prokuratuuri asutamise arutelu viimist Ülemkogule

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu osales täna justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel praeguses EL eesistujariigis Maltal, kus rõhutas Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamisega edasiliikumise olulisust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et Euroopa Prokuratuur peab olema tugev ning tagama EL finantshuve kahjustavate kuritegude sõltumatu uurimine. See eeldab kõikide riikide koostööd. Kuivõrd läbirääkimised liikmesriikide vahel on jõudnud ummikseisu ja nõutavat ühehäälsust ei õnnestunud saavutada, toetab Eesti teema edasiviimist valitsusjuhtide lauale Ülemkogule. Ülemkogu toimub 9.-10. märtsil.

„Euroopa Prokuratuuri asutamist on arutatud üle kolme aasta ning me peame kasutama kõiki aluslepingus sätestatud mehhanisme, et jõuda kokkuleppele tugeva EPPO asutamise osas. Nüüd on aeg edasi liikuda ja viia teema Ülemkogule,“ märkis Reinsalu.

Kohtumisel arutati lisaks veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu maksejõuetuse direktiivi eelnõu ning toimus esimene mõttevahetus terrorismi rahastamise tõkestamise paketi teemadel.

Justiitsminister kohtus ka mitme kolleegiga, et arutada nii Eesti kui ELi jaoks olulisi teemasid. Muuhulgas toimus arutelu ka hiljutise EL Kohtu otsuse üle Tele 2 Rootsi kohtuasjas. Detsembris tegi kohus otsuse, millega asus seisukohale, et õiguskaitse eesmärkidel sideandmete säilitamise regulatsioon peab olema senisest oluliselt kitsam. Kohtuotsus pani suurema osa EL liikmesriike muretsema, kuivõrd otsuse mõjul võib raskete kuritegude, sealhulgas terrorismi ennetamine ja uurimine muutuda senisest oluliselt raskemaks.

„Riigi kohustus on leida vajalik tasakaal turvalisuse ja privaatsuse vahel,“ rõhutas Reinsalu, „Me peame kohtuotsust analüüsima ja vaatama, kuidas seda oma õiguskorras rakendada. Arutasime teiste riikide kolleegidega tekkinud olukorda ja kõigil on sama mure – kuidas rakendada otsuses toodud printsiipe ning kaitsta kodanike julgeolekut. Tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi.“

Eile kohtus Reinsalu ka Malta justiitsministri Owen Bonniciga, kellega räägiti nii Malta kui tuleva Eesti eesistumise teemadel. Samuti arutati teiste riikide ministritega kommunismikuritegude uurimise küsimusi.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50