• A
  • +

Reinsalu: Facebook’i kasutatakse Venemaa infooperatsioonideks Euroopa vastu ja seda tuleb tõkestada

PrintPDF Jaga

4.06.2018 Täna Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite nõukogus arutasid justiitsministrid mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas sotsiaalvõrgustike poolt andmete massilise kogumisega seonduvaid probleeme. Tegemist on Bulgaaria kui Euroopa Liidu eesistujariigi viimase justiits- ja siseasjade nõukoguga enne teatepulga andmist Austriale.

Ministrite arutelu ajendasid hiljutised paljastused seoses Facebook´i kasutajate andmete väärkasutamisega Cambridge Analytica poolt. Justiitsministrite hinnangul peab olema selgus andmelekke ulatuse ning selle laiemate mõjude kohta. Urmas Reinsalu rõhutas, et lisaks isikuandmete võimalikule ebaseaduslikule töötlemisele on olemas tõendid Facebook’i abil Venemaa-poolse süstemaatilise sekkumise kohta teiste riikide demokraatlikku süsteemi. „Ühelt poolt on tegemist andmekaitse probleemiga ja teisalt reaalse ohuga meie põhiseaduslikule korrale,“ ütles Reinsalu.

Samuti arutasid ministrid elektroonsete tõendite, nagu näiteks internetti üles laetud videod või pildid, kättesaadavuse parandamist kriminaalmenetluses. Tänapäeval kasutavad kurjategijad ulatuslikult moodsaid tehnoloogiaid, mistõttu peab õiguskaitseasutustel olema võimalus saada e-tõendid kätte sõltumata nende asukohast. „E-tõendite reeglistiku puhul on väga oluline koostöö meie partneritega väljaspool Euroopa Liitu. Internet on ülemaailmne ning selge on see, et meil ei ole võimalik siin ilma koostööta hakkama saada, sest sageli asuvad e-tõendid maailma erinevates nurkades. USA võttis hiljuti vastu oma õiguskaitseasutuste võimaluste parandamiseks e-tõendite kättesaamisel uue õigusakti, nn Cloud Act´i. Ma loodan, et Euroopa Komisjonil õnnestub lähiajal alustada läbirääkimisi USA-ga, et parandada senist atlandiülest koostööd elektroonsete tõendite kättesaamisel,“ rõhutas Reinsalu.

Ühtlasi väljendas justiitsminister head meelt, et jõudsalt liigutakse edasi ka maksejõuetuse direktiivi aruteludega. „Tegemist on olulise suunamuutusega mitte ainult seadusandluses, vaid ka mõtteviisis – pankrotistumine ei tähenda tingimata läbikukkumist ning seda ei pea stigmatiseerima. Pankrotimenetluse läbinud ausaid ettevõtlusega tegelevaid  inimesi ei tuleks karistada ega häbimärgistada mõne vale otsuse või näiteks muutunud majanduskeskkonna tõttu,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. Järgmine eesistujariik Austria soovib maksejõuetuse direktiivi eelnõu arutelud lõpuni viia esimesel võimalusel ning leida liikmesriikidele sobilik kompromiss maksejõuetuseelsete menetluste suhtes. Ühtsetest reeglitest saavad kasu nii võlgnikud kui võlausaldajad, lisaks aitab see parandada ettevõtluskeskkonda.

Ministrid vahetasid mõtteid ka terrorismiohvrite koordinatsioonikeskuse loomise ning kaupade müügi direktiivi osas. Ühtlasi said ministrid ülevaate Euroopa Prokuratuuri käivitamiseks tehtavate ettevalmistuste ning e-õiguskeskkonna pikaajalise strateegia koostamise kohta.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50