• A
  • +

Reinsalu: Ida-Viru lõimimine peab olema osa riigireformist

PrintPDF Jaga

11.02.2016. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles oma kirjas riigihalduse ministrile, et üks riigireformi eesmärk peab olema Eesti riigi tuntav kohaloleku kasv Ida-Virumaal. Justiitsministri sõnul on valitsuse Ida-Virumaa tegevuskavas ette nähtud siht suurendada avaliku sektori asutuste ja töökohtade arvu, kuid seda tuleks teha senisest kiiremas tempos.

„Riigitunnetuse uuringutes eristub Ida-Virumaa kui maakond, mille elanikud tunnevad ennast kõige vähem seotud Eestiga. Seetõttu peame jõuliselt vastu astuma Ida-Virumaal Eestist isoleerituse narratiivi arenemisele. Vastasel juhul võivad eelnevast välja kasvada julgeolekuprobleemid,“ rõhutas minister.

Reinsalu hinnangul suureneks riigiasutuste ületoomisel või rajamisel Ida-Virumaale kohalike väheintegreeritud elanike teadlikkus Eesti riigi tegevusest ning isiklik positiivne kogemus seoses Eesti riigi toimimisega. Teisese kasuna võib välja tuua riigiasutuste lisandumisel juurde tuleva ametnike ja lojaalsete elanike hulga.

„Piisava poliitilise tahte olemasolul on realistlik järgneva 24 kuni 36 kuu jooksul Ida-Virumaale juurde tuua 1% avaliku sektori töötajatest. Selleks tuleb kujundada selge valitsuse nägemus riigi palgapoliitikast Ida-Virumaal. Lisaks tuleb tagada piirkonnas vajaliku kvaliteediga elamispindade olemasolu. Üheks võimaluseks on siinjuures näiteks alustada tööjõu mobiilsuse suurendamiseks ettenähtud üürielamute programmiga just Ida-Virumaal,“ rääkis justiitsminister.

Eestis saab usaldusväärset ning nõuetele vastavat töötajaskonda nõudva sisejulgeolekuvaldkonna asutuse ära viimise positiivse näitena tuua 2013. aastast Ida-Virumaal asuva justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja 2008.aastast tööd alustanud Viru vangla (350 töökohta).

„Kuigi suur osa osakonna töötajatest ei saanud Ida-Virumaale kaasa tulla ning paigutati ümber vabadele kohtadele justiitsministeeriumi valitsemisala teistes asutustes, õnnestus ametikohad koha peal nõuetele vastavate töötajatega esimestel kolimisjärgsetel kuudel täita,“ selgitas Reinsalu.

Justiitsminister märkis, et kuigi töökohtade väljaviimine pealinnast toob kaasa täiendavaid kulusid näiteks kõrgemate palgakoefitsientide või kinnisvarainvesteeringute näol, siis olulises osas jõuab see raha lõpuks Ida-Virumaa kaubandus-, ehitus- jm ettevõtjateni, mis omakorda aitab sealset majanduslikku ja sotsiaalset heaolu parandada.

Valitsuse tegevusprogrammi kohaselt töötatakse riigireformi raames 2016. a kevadeks riigihalduse ministri juhtimisel välja valitsussektori asutuste ülesannete ja paiknemise põhimõtted. Justiitsministri eesmärk oli anda oma selge sisend nende põhimõtete kujundamisse.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50