• A
  • +

Reinsalu Islandil: ulatuslikku rahapesu uurimist korraldagu tulevikus Euroopa Prokuratuur

PrintPDF Jaga

21.09.2018. Täna kohtus justiitsminister Urmas Reinalu Islandil Põhja- ja Baltimaade justiitsministritega, et arutada andmekaitse, rahapesu ja terrorismi rahastamise, tehisintellekti ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse küsimusi.

Reinsalu rõhutas oma ettekandes, et Europoli hinnangul õnnestub Euroopa Liidus tabada vaid kaks protsenti kogu kriminaaltulust. Selleks, et organiseeritud kuritegevus ennast ära ei tasuks, tuleb muu hulgastõkestada rahapesu. Reinsalu pani ette, et ulatuslike piiriüleste rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust juhiks riikudeüleselt tulevikus Euroopa Prokuratuur. See parandab justiitsministri sõnul rahvusvahelist koostööd. Samuti tuleb täiendada rahapesu tõkestavat Euroopa Liidu reeglistikku, nähes muuhulgas üle Euroopa Liidu ette reegli, et rahapesu kahtlusega suurte summade halduskonfiskeerimisel kehtib tagurpidine tõendamise koormus.

Reinsalu andis ühes Soome kolleegiga ülevaate ka sellest, kuidas Eestis tehisintellekti justiitssüsteemis ära kasutatakse. „Andmed on äärmiselt väärtuslik vahend tänasel globaalselt digitaalsel turul. Kui räägime tehisintellektist, on oluline leida tasakaal andmete vaba liikumise ja eraelu puutumatuse vahel. Justiitssüsteemis, eriti kohtutes, on see küsimus eriti terav, mistõttu on väga tervitatav, et see diskussioon täna taas Põhja- ja Baltimaade kolleegidega avati,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister tutvustas mitmeid planeeritavaid tegevusi tehisintellekti osas, näiteks robotkohtuniku ideed, mis peaks lihtsustama kohtuniku tööd, tuues vajaliku informatsiooni automaatselt kohtunikeni ja eelgenereeriks lihtsamates asjades ise otsuseid. Samuti rääkis minister kriminaalmenetluse digitaliseerimisest, mille üheks osaks on kasutada tehisintellekti menetluse optimeerimiseks, näiteks mustrite leidmisel menetluse andmetest või videomaterjali otsitavaks muutmisel.

Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid kohtuvad iga kahe aasta järel, viimane kohtumine toimus 2016. aasta septembris Eestis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50