• A
  • +

Reinsalu kohtunike täiskogul: arusaadav ja hõlpsasti kättesaadav kohtupraktika suurendab õigusteadlikkust

PrintPDF Jaga

09.02.2018. Kohtunike täiskogul peetud kõnes tänas justiitsminister Urmas Reinsalu kohtunikke panuse eest õigusloomesse ning avaldas lootust, et kohtunike abiga on võimalik parandada õigusmõistmisest arusaamist.

„Selge ja arusaadava ning täidetava kohtulahendi kirjutamine on teie kutseoskus ja kunst,“ pöördus justiitsminister Urmas Reinsalu oma kõnes kohtunike poole. Ta selgitas, et üldine rahulolu ja usaldus kohtusüsteemi vastu on tugev, ent mitut kohtumenetluse tahku menetlusosaliste vaates saaks parandada. „Eelkõige käib jutt kohtumenetluse kiirusest, kohtumenetluse korraldust puudutava info kättesaadavusest ja kohtulahendite arusaadavusest,“ lisas Reinsalu. „Laiaulatuslik, lihtsalt kättesaadav, ajakohane ja ametlik kohtuteave aitab üldsusel õigusemõistmisest aru saada ning toetab juriste nende töös,“ ütles ta.

Reinsalu tõi kõnes välja, et justiitsministeerium tegeleb aktiivselt kohtupraktika kättesaadavuse parandamisega ning eelmise aasta mais valmis võimalus seostada riigikohtu lahendid kehtivate õigusaktide ja nende sätetega. Reinsalu lisas, et ringkonnakohtud on tulnud välja tervitatava initsiatiiviga hakata tegema teise astme kohtulahendite kokkuvõtteid ja neid avaldama. „Kokkuvõttes suurendab kohtupraktika avaldamine ja kehtiva õigusega seostamine õigusteadlikkust,“ lausus Reinsalu.

Oma kõnes tegi Reinsalu kokkuvõtte ka möödunud aastast ning andis ülevaate juba jõustunud ja eesootavatest seadusmuudatustest ning plaanidest. Samuti tegi justiitsminister ülevaate ka 2017. aasta kohtute menetlusstatistikast.

Justiitsministri kõne on täismahus kättesaadav justiitsministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50