• A
  • +

Reinsalu: kohtunikukohti asub ministeerium täitma juba järgmisel nädalal

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul täidab ministeerium kohtunikukohti jooksvalt ja järgmisel nädalal on plaanis välja kuulutada konkurss nelja koha täitmiseks. 

„Tugev kohtusüsteem on justiitsministeeriumi üks prioriteete ja kindlasti ei tohi õigusemõistmise kvaliteet kannatada. Eelarveläbirääkimistel mitme kohtuesimehega on konkreetselt kokkulepitud nende kohtutes olevate vabade kohtade täitmises. Järgmisel nädalal on meil plaanis välja kuulutada konkurss 4 kohtuniku kohale – 2 kohale Tartu maakohtus ning 2 kohale Tallinna halduskohtus,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Samuti on ministri sõnul oluline mõju kohtumenetluse kvaliteedi tõstmisel tõhusama õigusemõistmise projektil, millega palgatakse kohtunikke nende töös konsultantide asemel aitama kõrgelt haritud kohtujuristid. 15. oktoobri seisuga oli kohtutes tööl 179 kohtujuristi.Tõhusama õigusemõistmise projekt jätkub eesmärgiga, et igal esimese ja teise astme kohtuniku kohta oleks süsteemis üks kohtujurist.

Harju Maakohtus, kus projekti alustati 2013. aastal, on tänaseks menetlusajad märkimisväärselt lühenenud kõigis menetlusliikides kvaliteeti kaotamata. Näitena võib tuua tsiviilasjad, kus arvestuslik keskmine menetlusaeg langes 201 päeva pealt 132 päevale. 2010-2013 kaevati edasi keskmiselt 11% Harju Maakohtu poolt lahendatud tsiviilasjadest ja 12% kriminaalasjadest. 2014. aastal näitajad ei muutunud. Seega on leidnud tõestmist, et tulemusjuhtimine kohtusüsteemis toimib. Üldjoontes võidavad sellest projektist just eelkõige kohtusse pöördujad, kes saavad lühema aja jooksul kvaliteetsema kohtulahendi.

Üldine teenistujate arv justiitssüsteemis järgmisel aastal ei kasva, vaid kahaneb seoses sellega, et 1. jaanuariks 2016 on koondatud 70 kohtuliku registri teenistujat.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50