• A
  • +

Reinsalu kohtus Eurojusti presidendi Michéle Coninsx’ga

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Eestit riigiprokuratuuri kutsel külastava Eurojusti presidendi Michéle Coninsx’ga. Kohtumisel arutati rahvusvahelise justiitskoostöö küsimusi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles kohtumisel, et piiriüleste kuritegude avastamisel ja menetlemisel ning organiseeritud kuritegevusega võitlemisel on Eurojustil koordineeriva asutusena äärmiselt oluline roll. „Eriti oluline on rahvusvahelises koostöös arvestada uute väljakutsetega, olgu selleks migratsioonikriis, terrorism või küberkuritegevus. Praegusel ajal on Euroopa riikide koostöö nii inimkaubandusre tõkestamiseks kui võitluses terroriga väga oluline,“ rõhutas minister.  

Coninsx, kes on juhtinud Eurojusti alates 2012. aastast, kohtub kolmepäevasel visiidil prokuratuuri, Tallinna Ringkonnakohtu, Kaitsepolitseiameti, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esindajatega, justiitsministri Urmas Reinsaluga ning peaministri Taavi Rõivasega.

Eurojusti presidendina on Coninsx prioriteetideks seadnud terrorismi-, organiseeritud kuritegevuse  ja küberkuritegevuse vastase võitluse, samuti illegaalse immigratsiooni temaatika. Michéle Coninsx on töötanud Eurojustis Belgia esindajana 15 aastat. Enne seda töötas ta Belgias organiseeritud kuritegevuse- ja terrorismivastase võitluse prokurörina.

Eurojust on Euroopa Liidu asutus, mis loodi 2002. aastal eesmärgiga kiirendada ja parandada Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitsasutuste koostööd, eelkõige raske piiriülese kuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vallas.

Eurojusti kuulub 28 liikmesriikide liiget, kes töötavad alaliselt Haagis. Liikmesriikide liikmeteks on kogenud prokurörid, kohtunikud või politseiametnikud. Eestit esindab Eurojustis riigiprokurör Raivo Sepp.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50