• A
  • +

Reinsalu: laste esindamine menetluses on vastutusrikas töö

PrintPDF Jaga

11.05.2018. Täna advokatuuri üldkogul peetud tervitussõnavõtus kutsus justiitsminister Urmas Reinsalu advokatuuri andma oma panust, et Eesti õigussüsteemis oleks tagatud lapsesõbralik õigusemõistmine.

„Käesoleva aasta alguses jõustusid mitmed seadusemuudatused, mis aitavad muuta alaealiste õigusrikkumistele reageerimist mõjusamaks ning ennetada laste ja noorte uusi õigusrikkumisi,“ rääkis Reinsalu. „Süüteomenetluse puhul on võimalik alaealisi nüüdsest paindlikumalt kohelda ja kehtestada neile meetmeid alates pereprogrammist ja kannatanu ees vastutuse võtmisest kuni elektroonilise valveni välja,“ tõi ta näiteks.

Oma kõnes tõi ta esile ka alaealiste komisjonide kaotamise ja kinniste lasteasutuste regulatsiooni loomise. „Vältimaks vanglaga kaasnevat negatiivset ja stigmatiseerivat mõju, võib kohus alates juulist alaealise vahistamise asemel paigutada ta kinnisesse lasteasutusse,“ sõnas Reinsalu.

Tänavu jõustunud seadusemuudatustega anti tõuge ka kohtunike spetsialiseerumisele alaealistega seotud kohtuasjades. „Rõhutan, et lapsesõbraliku õigusemõistmise tagamine eeldab kõigilt alaealistest õigusrikkujate või kannatanutega tegelevatelt spetsialistidelt, politseinikelt, prokuröridelt, kriminaalhooldajatelt, kohtunikelt ja ka kaitsjatelt, eriteadmisi laste õiguste, sobivate küsitlemisvõtete, lastepsühholoogia ning lapsele kohandatud keelekasutuse alal,“ rõhutas Reinsalu. „Laste esindamine või kaitsmine menetluses on vastutusrikas ja eriteadmisi nõudev töö, kus oluline on ka advokatuuri panus. Advokatuur on meile heaks partneriks, et töö alaealistega oleks väärtustatud ja hinnatud ka kolleegide poolt,“ ütles justiitsminister.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50