• A
  • +

Reinsalu: õiguse kohaldamine aitab tulevikus totalitaarsete režiimide kuritegusid ära hoida

PrintPDF Jaga

29.06.2017. Täna toimus justiitsministeeriumis rahvusvaheliste ekspertide seminar „Totalitaarsete kommunistlike režiimide kuritegude tagajärjed ja karistamatus“, mis valmistab ette 23. augustil Tallinnas toimuvat rahvusvahelist kommunismikuritegude uurimise konverentsi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on ministeerium kommunismikuritegusid puudutaval teemal vahetanud kirju kõigi asjast huvitatud Euroopa Liidu liikmesriikidega ja samuti pidanud nii ekspertide kui ministrite tasemel kohtumisi Maltal ja Poolas. „Oleme kohtunud nii multi- kui bilateraalselt ja see on andnud meile kinnituse, et kommunistlike režiimide poolt 20. sajandil toime pandud aegumatud kuriteod on puudutanud suurt osa paljude Euroopa riikide kodanikest. Nende kuritegude tagajärjed mõjutavad inimeste elu ka tänapäeval. Need kohtumised on süvendanud veendumust, et kommunistlike režiimide kuritegusid puudutavate õiguslike initsiatiividega tuleb kindlasti jätkata,“ ütles justiitsminister.

„Tänane seminar oli üks samm sellel teel. Järgmine rahvusvaheline kohtumine peetakse 23. augustil 2017 Tallinnas, totalitaarsete režiimide ohvrite Euroopa mälestuspäeva raames. Kutsutud on nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka idapartnerlusriikide esindajad,“ lisas justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Me oleme näinud, et selge ning ühetaolise hinnanguta totalitaarsete režiimide kuritegudele ei ole võimalik edukalt ehitada solidaarset  ja võrdõiguslikku Euroopat.  Euroopa ja maailma rahvad on inimvaenulike režiimide kuritegude eest maksnud määramatut hinda ja neid kuritegusid ja nende ohvreid, aga ka süüdlasi ei tohi kunagi unustada.“

„Euroopa ühendamise järel on samm-sammult kasvanud arusaam natsliku režiimi toime pandud kuritegude kõrval ka kommunistlike režiimide inimsusevastasest olemusest. Siiski ei menetle kommunistlike režiimide kuritegusid täna ükski rahvusvaheline kohus, mistõttu soovime edasi liikuda ettepanekuga sõlmida riikidevaheline kokkulepe, millega asutatakse eraldi asutus kommunistlike režiimide kuritegude uurimiseks.“

„Kõigil ohvritel on õigus õigusele ja õiguse kohaldamine on tagatis, et tulevikus sellised kuriteod korduda ei saaks,“ rääkis Reinsalu.

Kaks aastat tagasi, 23.08.2015, Molotovi-Ribbentropi pakti mälestuspäeval, kohtusid Tallinnas kaheksa riigi esindajad, et arutada ühiselt õiguslikku vaadet totalitaarsete režiimide pärandi hindamisel, mõista ühiselt hukka kommunismikuriteod ja tegeleda nende teadvustamisega. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul võeti vastu ühisdeklaratsioon, milles kutsuti üles uurima kommunistlike režiimide kuritegusid. Vt ka kaheksa riigi ühisavaldust kommunismikuritegude uurimiseks.

Euroopa parlamendi ettepanekul tähistab Euroopa 23. augustil Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeva, mis on kuulutatud totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevaks.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50