• A
  • +

Reinsalu: ootan viimaselt nõukogult üksmeelt kurjategijate pidurdamise meetmetes

PrintPDF Jaga

6.12.2017. Neljapäeval ja reedel, 7.-8. detsembril toimub Brüsselis Eesti ELi eesistumise viimane justiits- ja siseküsimuste nõukogu. Eesti loodab eesistumise lõpetada ühtse lähenemisviisini jõudmisega kahes olulises kuritegevuse vastu võitlemist puudutavas teemas – kolmandate riikide kodanike karistusandmete lisamine inforegistrisse ning kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise määrusega edasiliikumine. 

„Justiits- ja siseküsimuste nõukogu on olnud väga tempokas ja tulemuslik. Kindlasti on meie eesistumise suurim saavutus Euroopa Prokuratuuri loomine, mis sai heakskiidu oktoobris,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Kuid meil on kindel eesmärk ka viimases nõukogus oluliste saavutusteni jõuda – ootan, et Euroopa justiitsministrid jõuaksid üksmeelele kahes väga olulises teemas, mis takistaksid kurjategijate peitumist õigusemõistmise eest ja kuritegeliku vara peitmist õiguskaitseasutuste eest.“

Minister Reinsalu sõnul on oluline, et liikmesriigid jõuaksid üksmeelele Euroopa karistusregistri täiendamises kolmandate riikide ja kondakondsuseta isikute karistusandmete osas. „Tänaseks on selgeks saanud, et turvalisuse tagamiseks on õiguskaitseasutustel vaja infot kõigi isikute kohta, nende kodakondsusest sõltumata,“ ütles Reinsalu.

Teise olulise teemana loodetakse justiits- ja siseküsimuste nõukogus jõuda ühtse lähenemisviisini kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise lihtsustamisega edasiliikumisel. „Täna on teisest Euroopa Liidu riigist võrdlemisi raske kuritegelikul teel saadud vara kätte saada, sest Euroopa arestimis- ja konfiskeerimissüsteem on küllaltki killustatud ja selle rakendamine õiguskaitseasutustele keeruline.“

Justiits- ja siseministrite ühissessioonil arutatakse ka sideandmete säilitamise problemaatikat. 2016. aastal leidis Euroopa kohus, et üleüldine sideandmete säilitamise kohustus ei ole proportsionaalne. „Sideandmete vajalikkust kriminaalmenetluses kinnitavad kõik Euroopa Liidu riigid ja ka Euroopa kohus on öelnud, et andmete säilitamine võib olla vajalik ja sobiv meede raske kuritegevuse vastases võitluses, kuid küsimus on tasakaalu leidmises. Kohus leidis, et säilitamise kohustus peaks olema piiritletud kas teatud liiki seadmete, teatud isikute valimi või teatud geograafiliste piirkondade kaudu. Need on teemad, mille nõukogus seekord ka tõstatame,“ selgitas Reinsalu.

Pärastlõunal keskenduvad justiitsministrid vanemliku hooldusõiguse kohtulahendite piiriülese tunnustamise ja maksejõuetuse teemadele. „Asjades, kus kaalul on laste õigused, on ajafaktor otsustava tähendusega. Piirideta Euroopas on küsimus ühes liikmesriigis tehtud lahendi tunnustamisest ja täitmisest teises liikmesriigis järjest aktuaalsem,“ ütles minister Reinsalu. Ministrid vaagivad võimalusi hooldusõiguse küsimusi puudutavate lahendite piiriülese tunnustamise ja täitmise kiirendamiseks.

Kavas on ka maksejõuetuse harmoneerimise teemaline poliitiline arutelu rõhuasetusega restruktureerimismeetmete kasutamisel. „Ligihiiliv maksejõuetus ei pea täna tähendama kindlasti ettevõtte likvideerimist ja pankrotti. Oskuslikult tegutsedes on võimalik kokku panna restruktureerimiskava ja säilitada ettevõtte elujõulisus,“ selgitas Reinsalu. Eesmärgiks on, et tulevikus oleksid sellised meetmed sarnastel tingimustel kättesaadavad kõikides liikmesriikides.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50