• A
  • +

Reinsalu: piiriülese koostöö võti seisneb kiires ja turvalises infovahetuses

PrintPDF Jaga

17.11.2017. Täna Washingtonis aset leidnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseministrite kohtumisel rõhutati tõhusama infovahetuse ja operatiivkoostöö tähtsust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustas Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide pikaajalist koostööd õigusvallas. “Mõlemal pool Atlandi ookeani on olemas tugev õiguslik raamistik, et väljakutsetega silmitsi seista. Tänase kohtumise peamine küsimus seisneski selles, kuidas neid raamistikke ühildada,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kohtumisel arutati peamiste teemadena, kuidas jõustada karistusõigust küberruumis ning seda, kuidas erasektori teenusepakkujate abil ohjeldada radikaliseerumist ning terroristlike sõnumite levitamist. Samuti peatuti koostöövõimalustel seoses e-tõendite kogumise ja kasutamisega raske piiriülese kuritegevuse ohjamisel.

„Internetist on saanud töövahend terroristlikele organsatsioonidele, kes kasutavad seda oma info levitamiseks ja uute liikmete värbamiseks. Interneti kasutamist terroristlikel eesmärkidel aitaks jälgida ja piirata parem koostöö teenusepakkujatega eesmärgiga eemaldada terrorismi propageeriv info internetist võimalikult kiiresti, võimalusel kahe tunni jooksul selle üleslaadimisest,“ selgitas Reinsalu. „Liigume edasi läbi küberruumi kriminaalõiguse ja e-tõendite tunnustamise ja arendamise, mis aitab tuua kurjategijad kohtu ette ja leida kohtus ka vettpidavad tõendid nende tegude toimepanijate süüdimõistmiseks.“

ELi Nõukogu eesistujana rõhutas Reinsalu, et e-tõendite kogumise ja tunnustamise osas ei piisa vaid atlandiülesest või Euroopa Liidu tasandi koostööst, tegema peab globaalset koostööd. „Kaasata tuleb ka neid kolmandaid riike, kes ei jaga tingimata täiel määral meie väärtusi. Meie ülesanne on siin ise väga hoolsalt jälgida, et tagataks õige tasakaal julgeoleku ja inimõiguste, sealhulgas privaatsuse ja andmekaitse vahel.“

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50