• A
  • +

Reinsalu: Poliitika põhialused peavad olema kestvad suunanäitajad

PrintPDF Jaga

7.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus täna kokku õigusloome nõukoja, et arutada uute õiguspoliitika arengusuundade loomist.

„Poliitika põhialused peavad olema kestvad suunanäitajad, mis jäävad püsima hoolimata valitsuste vahetumistest või riigikogu koosseisu muutumisest. Seetõttu peame tagama suurema stabiilsuse ja prognoositavuse õiguspoliitilistes valikutes,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. 

Nõukoda pööras kohtumisel tähelepanu poliitika kujundamisele laiemalt ning leiti, et poliitika kujundamine peab muutuma probleemipõhiseks. „Me ei saa pidada koalitsioonilepingutes oluliseks seda, kuidas probleeme kavatsetakse lahendada. Olulisem on mõista, mis on see probleem, mida lahendama hakatakse,“ sõnas õigusloome nõukoja esimees Jüri Raidla.

Õigusloome nõukoja eesmärk oli leida ideid uute õiguspoliitika arengusuundade seadmiseks. Näiteks arutati, kas praegune formaat, kus justiitsminister teeb kord aastas riigikogu täissaali ees õiguspoliitika arengusuundade ettekande, on end õigustanud, või võiks kaaluda näiteks Skandinaavia varianti, kus valituse õigusloome plaane tutvustab istungjärgu alguses peaminister. Lisaks kõlas küsimus, kas arengusuundade arutelule tuleks kaasata ka teisi ministreid oma valdkondade eest aru andma.

Kohtumisel rõhutati vajadust õigusnormide toimet järelhinnata ja pakuti välja võimalusi, kuidas see toimuda võiks. Lisaks arutati, milline võiks olla uute arengusuundade valmimise protsess ja kellega selle käigus konsulteerida.

Justiitsminister tahab arengusuundi sisaldava ideekorje viia laiemale tasandile, et arutada võimalikke ideid erinevate huvirühmadega. Ideekorje tulemusena valmib õiguspoliitika põhialuste eelnõu, mis läbib avaliku arutelu, saab heakskiidu vabariigi valitsuses ja läbib menetluse riigikogus. 

Justiitsministri õigusloome nõukoja esimees on vandeadvokaat Jüri Raidla. Nõukotta kuuluvad Allar Jõks, Lauri Mälksoo, Jaan Ginter, Mihkel Oviir, Toomas Luman, Lasse Lehis, Priidu Pärna, Annika Uudelepp ning Ülle Madise.

Nõukoda koguneb vajaduse järgi. Nõukoja tööd ei tasustata ja tehniliselt korraldab seda justiitsministeerium.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50