• A
  • +

Reinsalu: prokuratuuri sõltumatus on jätkuvalt väga oluline

PrintPDF Jaga

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna prokuratuuri üldkogul peetud kõnes, et ta prokuratuuri jätkuv sõltumatus kriminaalmenetluste juhtimisel on äärmiselt oluline ning ta tunnustab nende uuendusmeelsust ning suuremat ühiskonnale avatust.

„Kriminaalmenetlus ei saa Eestis teatavasti mitte kuidagi minna mööda prokuratuurist. Seega on prokuratuuril ja igal prokuröril võtmeroll selles, et kuriteole saaks igal konkreetsel juhul reageeritud, et kurjategija ei jääks karistuseta,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. 

 Ministri sõnul on prokuröride sõltumatus seetõttu väga oluline ja ta rõhutas, et selle tagamisel on tähtis roll ka sotsiaalsetel tagatistel.

„Kuigi valitsuse poolt palganumbrite kehtestamise puhul on olemas oma positiivseid aspekte, näiteks teatud paindlikkus, siis jätab senine korraldus siiski vähemalt soovimatult mulje, nagu maksaks valitsus prokurörile palka, mis aga nii ei ole. Seega on ka igati mõistuspärane, et prokuröride palgad sätestatakse sarnaselt kohtunike omadega seadusega, mille muutmine ei sõltu ka formaalselt valitsuse rahulolust või selle puudumisest prokuratuuri tegevusega,“ selgitas justiitsminister.

Minister avaldas heameelt selle üle, et prokuratuuris on ette võetud mitmeid lootustandvaid algatusi ressursside ratsionaalsemaks kasutamiseks ning on näha, et prokuratuur on avatud muutustele.

„Näiteks tooksin prokuratuuri seatud eesmärgi võtta kasutusele peaaegu täielikult digitaalne menetlus, paberitest loobumise, aktiivse osavõtu prokuratuuri infosüsteemi arendamisel, aga ka personali osas ette võetud tulemusele sihitud ümberkorraldused,“ märkis ta.

Reinsalu sõnul on prokuratuur ühiskonnas rõõmustavalt pildil, väljendades oma seisukohta nii seadusemuudatuste kui muude kriminaalpoliitiliste algatuste suhtes narkosõltlaste ja alaealiste kohtlemisest Euroopa prokuratuurini, ja mitte üksnes reaktiivselt, vaid ka proaktiivselt.

Minister tõi oma kõnes välja ka justiitsministeeriumi ja prokuratuuri ühised eesmärgid alaealiste erikohtlemisel ning ohvrisõbralikus menetluses.

Urmas Reinsalu kõne on täismahus võimalik lugeda justiitsministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50