• A
  • +

Reinsalu: Riigi kohalolekut Ida-Virumaal tuleb suurendada

PrintPDF Jaga

18.05.2015. Justiitsminister Urmas Reinsalu külastas täna justiitshaldusala asutusi Jõhvis ning tutvus Viru vangla, Viru maakohtu, Viru ringkonnaprokuratuuri ja kriminaalhoolduse tööga.

„Nägin täna selgelt, et Viru vangla loomine 2008. aastal ja justiitsministeeriumi vanglate osakonna Tallinnast Jõhvi toomine 2013. aastal on ennast igati õigustanud. Jõhvi tööle asunud ametnikud rääkisid Ida-Virumaast säravate silmadega ja kinnitasid üheselt, et esialgsetest hirmudest on võimalik kiiresti üle saada ning riigi kohaolekut Ida-Virumaal tuleks veelgi suurendada,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Viru vangla ja vanglate osakond näitavad, et eestikeelsete ja eestimeelsete riigiametnike Ida-Virumaale toomine ei ole pelgalt kõlav idee, vaid väga hästi toimiv reaalsus. Selleks, et tekiks usaldus Eesti riigi vastu, peab riigi inimestele lähemale tooma. Siin ei saa lähtuda ainult majanduslikest arvutustest, peame üha teravamalt mõtlema Ida-Virumaa arengule just laiemalt riigi julgeoleku kontekstis,“ lisas Reinsalu.

Nii vangla, kohtu kui prokuratuuri esindajatega kohtudes toodi ministrile välja sarnaseid Ida-Viru piirkonnaga seotud probleeme. Näiteks on Ida-Virumaal probleem eesti keelt kõrgtasemel, kuid ka vene keelt kõneleva personali leidmisega. Samuti tekitab nii prokuratuurile kui kohtule probleeme eesti keelt mittevaldavate ja eesti õigussüsteemi mitte tundvate õigusabi pakkujate suur hulk. Prokuröride osas märgiti ära liigne töökoormus, mis on kujunenud takistuseks kiirele õigusemõistmisele piirkonnas ning lahendusena nähti sarnaselt kohtujuristidega suurema hulga konsultantide värbamist.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50