• A
  • +

Reinsalu: riigikapitalismi peab tõkestama Euroopa konkurentsiõiguse tasemel

PrintPDF Jaga

20.09.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus täna Eesti eesistumise raames peetaval Euroopa tarbijakaitse- ja konkurentsipäeva konverentsil üles Euroopa Komisjoni direktiivi jõustamisele, sest direktiiv võimaldaks liikmesriikide konkurentsiasutustel tõhusamalt tegutseda ning tagaks konkurentsineutraalsuse nõude täitmise.

Konkurentsineutraalsuse põhimõte ei lubaks riigil ja kohalikel omavalitsustel vabal turul laiaulatuslikult majandustegevuses osaleda.

Reinsalu lisas, et tänase konverentsiga me tähistame seni saavutatut, kuid paljugi on veel teha seoses ettevõtlusvabadusega nii Euroopa Liidu tasemel kui Eestis. „Olulised võtmemõisted siin on erapooletud konkurentsitingimused ning erinevate turutõkete kaotamine. Liigagi paljudes sektorites valitseb senimaani kindel veendumus, et riik või kohalik omavalitsus oskab turul kõige paremini tegutseda. Ajaloost teame, et keskaegsed gildid ei panustanud üleliia üldisesse heaollu – sama võib väita sotsialistliku plaanimajanduse kohta. On selge, et vaba ja avatud turg on parim regulaator. Teenuseosutajate arv ei peaks sõltuma kohaliku omavalitsuse ametnikust, vaid tegelikust nõudlusest,“ rääkis Reinsalu.

„Samuti teeb mulle muret erapooletute konkurentsitingimuste puudumine ehk niinimetatud riigikapitalism. Muidugi on mitmeid kindlaid valdkondi, kus riik või kohalikud omavalitused peaksid teenuseosutajatena jätkama, aga ajast ja arust vanu süsteeme tuleks muuta,“ ütles Reinsalu, lisades, et kui erasektor on võimeline, aldis ja valmis osutama parema kvaliteedi ja soodsama hinnaga teenuseid, peaks sel olema võimalik konkureerida avaliku sektoriga võrdsetel tingimustel. Tootlikkuse kasv ja tarbijate heaolu on saavutatav, rakendades vaba ja ausat konkurentsi.

Reinsalu nentis oma kõnes, et õiglane konkurents ettevõtjate vahel võimaldab tarbijatele laiema valiku, kvaliteetse toote ja soodsama hinna. Konkurentsireeglite toimimine on üks turumajanduse võtmetegureid, sest ausa ja vaba konkurentsita ei elaks me niivõrd kõrge elatustasemega Euroopas.

Seetõttu on konkurentsipoliitika peamiste valdkondade (kartellidevastane võitlus, võitlus turgu valitseva seisundi kuritarvitamise vastu ning ühinemise kontrollimine erinevates sektorites) edendamine Reinsalu sõnul oluline nii tarbijatele kui ettevõtjatele.

Digiareng võimaldab ettevõtetel saavutada suuremat tootlikust, tarbija aga võib end selles digitaalses pakkumiste virvarris tunda end kui karussellil, tõdes Reinsalu. „Euroopa peab tehnoloogilise arengu hüvesid ära kasutama. Peame aga leidma tasakaalu kiirete arengute ja ausa konkuretsi põhimõtete säilitamise ning tarbijate kaitsmise vahel.“

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50