• A
  • +

Reinsalu: riigireeturitelt tuleb kodakondsus ära võtta

PrintPDF Jaga

06.09.2018. Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis täna riigikogu õiguskomisjonile kirja, milles teeb ettepaneku täiendada menetluses olevat riigireetmist tõkestavat seadust sättega, et Eesti Vabariigi naturalisatsiooni korras omistatud kodakondsus võetakse ära isikult, kes on toime pannud riigireetmise või osaleb terroristlikus tegevuses.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul peab edaspidi olema riigivastase kuriteona karistatav Eesti Vabariigi vastase suhte pidamine välisriigiga eesmärgiga panna toime riigivastane kuritegu ning samuti Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud tegevus. Nende sätete alusel tekib Eesti Vabariigil reaalne õiguslik võimalus sanktsioneerida välisriigi ülesandel nii avaliku sensitiivse info kogujaid, mõjuagente kui riigireetmise kavandajaid.

Reinsalu hinnangul on see elementaarne, et isikutelt, kes on kodakondsuse saamisel andnud vande Eesti Vabariigile ja reedavad seda vannet, võetakse kodakondsus ära. Kodakondsust ei saa ära võtta isikult, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Vabariigi Valitsus on esitanud riigikogule riigivastaste kuritegude kataloogi avardava seaduse eelnõu.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50