• A
  • +

Reinsalu: seaduste kiirkorras tootmise lõpetamiseks on vaja riigikogu toetust

PrintPDF Jaga
Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna riigikogule ülevaate õigusloome mahu vähendamise kava tegevustest ja ütles, et seaduste kiirkorras masstootmise peatamiseks on vaja parlamendi toetust ja koostööd.
 
Justiitsminister rääkis, et Eestis tuleb seaduste kiirkorras tegemise tempo maha võtta kolmel põhjusel. „Esiteks on see õigusriigi huvides, et inimesed teaks, millised seadused kehtivad. Teiseks on see majanduskeskkonna huvides, et ettevõtlust bürokraatiaga üle ei koormataks. Kolmandaks on see ühiskonna vabaduse huvides, et välistada ülereguleeritus,“ rääkis ta.
 
Selleks, et õigusloome mahtu vähendada, tuleb seadusega reguleerida üksnes vajalikku ja vajadust tuleb eelnõule eelnevas väljatöötamiskavatsuses põhjendada ning kaasnevaid mõjusid analüüsida. „Senine praktika on näidanud, et kui mõjusid ei analüüsita, tekivad hiljemalt seaduse rakendamisel probleemid,“ ütles Reinsalu.
 
Samuti on ministri sõnul tähtis, et ELi õiguse vastuvõtmisel ei tohi minna nii kaugele, et võetakse rohkem õigust üle, kui alusdokumendid ette näevad.
 
„Selleks et seadusloome keskenduks olulisele ja vajalikule, olen kooskõlastamisel senisest rangemalt jälginud hea õigusloome põhimõtete järgimist – eelmisel aastal jätsin puuduste tõttu kooskõlastamata ca 30% eelnõudest, sel aastal on analoogne praktika jätkunud,“ rõhutas Reinsalu.
 
Minister kutsus parlamentide järelevalve komisjone üles aitama kaasa sellele, et seaduste kiirkorras vorpimine lõppeks, kuna ilma parlamendita on sellele raske piiri tõmmata.
 
Justiitsminister tõi välja, et parlamendil peab olema oma õigusloome mõjude analüüsi võimekus - see tähendab, et seadusandja suudab tegelikult kontrollida, mis on seaduse mõjud ja teha järelhindamist.
 
Samuti andis ta riigikogule üle selle aasta valitsuse õigusloomeplaani eelnõudest, millega valitsusel on kavas käesoleval aastal tegeleda.
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50