• A
  • +

Reinsalu: tahame kujundada e-õigusportaalist kõigile ELi kodanikele kasuliku tööriista

PrintPDF Jaga

6.07.2017. Reedel, 7. juulil kohtuvad Tallinnas Euroopa Liidu justiitsministrid, kes arutavad peamiselt kolme teemat: turvaline Euroopa, ühtsed tarbijaõigused ja piire ületav õigussüsteem.

ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu teemasid arutatakse kahel päeval: neljapäeval kohtuvad siseministrid ning reedel keskendutakse justiitsküsimustele. Justiitsministrite arutelusid juhib eesistujana Eesti justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Eestilt oodatakse ELi eesistumise ajal jõulist digiteemade edendamist. Kindlasti on see ka meie endi soov ning seetõttu tahame muu hulgas paika panna, kuidas kujundada Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist kõigile ELi elanikele kasulik tööriist,“ ütles justiitsminister.

E-õiguskeskkond on igas liikmesriigis emakeelsena kättesaadav veebiportaal, mis annab infot liikmesriikide õigussüsteemide kohta. „Inimesed reisivad Euroopas, tarbivad eri liikmesriikide kaupu ja teenuseid ning nõnda tekib palju piiriüleseid suhteid, mis võivad mingil hetkel vajada õiguslikke lahendusi,“ selgitas Urmas Reinsalu. „E-õiguskeskkond annab kätte teeotsa, kust lahendust otsides alustada. Kuhu pöörduda? Millisest riigist asjaajamist alustada? Kui palju see maksab? Eesti lõppeesmärk on see, et inimestel oleks võimalik teise riigi kohtule elektrooniliselt e-õiguskeskkonna kaudu dokumente saata.“

Teise olulisema teemana arutavad justiitsministrid kaupade veebi- ja muu kaugmüügi lepingute ühtlustamist Euroopa Liidus.

„Kaupade veebi- ja muu kaugmüügi reegleid tuleks ühtlustada seetõttu, et inimeste liikumisel ja ka ettevõtlusel ei ole Euroopas enam riigipiire. Samal ajal on lepingureeglid liikmesriikides väga erinevad ning ettevõtjad peavad kõikide eripärade tundmaõppimiseks kulutama palju aega ja raha. Ka ostjatel on sellises reeglirägastikus keerukas abi otsida, kui neil peaks olema tarvis oma õiguste eest seista,“ selgitas justiitsminister.

„Eesmärk ongi ühelt poolt vähendada ettevõtete kulusid liikmesriikide õigusnormide tundmaõppimisele ning teiselt poolt suurendada tarbija usaldust. Ootame justiitsministrite seisukohta küsimuses, kas kaupade veebi- ja tavamüügi eeskirjad peaksid olema liikmesriikides võimalikult sarnased ning kuidas viia need eeskirjad kooskõlla digiajastu nõuetega,“ rääkis Urmas Reinsalu.

Samuti arutatakse vara arestimise ja konfiskeerimise määruste vastastikust tunnustamist. „Kuritegeliku vara arestimine ja konfiskeerimine on mõjus vahend terrorismi rahastamise ja muu raske kuritegevuse vastu võitlemisel, sest selle abil saab tõkestada ebaseadusliku vara imbumist seaduslikku majandusse,“ selgitas justiitsminister. „Kuna praegu on keerukas kuritegelikku vara teises liikmesriigis arestida või konfiskeerida, siis neid õiguslikke vahendeid Euroopas laialdaselt ei kasutata. Eesti ootabki arvamusi, millises õiguslikus vormis oleks piiriülene kuritegeliku vara konfiskeerimine kõige tõhusam.“

Lisaks vahetavad justiitsministrid mõtteid, millised on võimalikud lahendused kuritegevuse ennetamise ja menetlemise eesmärgil sideandmete säilitamiseks.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50