• A
  • +

Reinsalu tutvustas riigikogule Eesti poliitilise süsteemi muutmise ettepanekuid

PrintPDF Jaga

Justiitsminister tutvustas täna riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise süsteemi analüüsi, mis tõi välja rahva kuulamise olulisuse, uute valimisringkondade jaotuse mudeli ning erakondade rahastamise järelevalve parandamise vajaduse.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tõi oma ettekandes välja, et analoogselt Austriale võiks ka Eestis kaaluda nn „rahvakuulamise“ instituudi kasutusele võtmist, kus rahvale antakse võimalus oma seisukoha esitamiseks üleriigilise rahvaküsitlusena  olulistel teemadel.

„Rahvakuulamise tulemused ei oleks riigikogule siduvad, kuid annaksid seadusandjale parema ülevaate rahva meelsusest ja aitaksid seeläbi teha paremaid otsuseid,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu rääkis, et tulevikus tuleks täiendada vabariigi presidendi valimise korda, et anda avalikkusele ja kandidaatidele hääletusvoorude vahel rohkem aega demokraatlikus debatis kaasa rääkida.

Reinsalu juhtis tähelepanu, et vajalik on ka haldusreformi tulemusel ümber hinnata valimiskogu moodustumise põhimõtted, kuna omavalitsuste esindajate osakaal väheneb kehtiva presidendi valimise seaduse puhul oluliselt.

Ministri sõnul tuleks ka Eesti valimisringkondade süsteemi muuta proportsionaalsemaks ehk valimisringkonnad võiksid olla ühtlasema mandaatide arvuga. „ Tänane valimissüsteem on valimisringkondade lõikes oluliselt erineva  mandaatide arvuga ning see on liialt suur ühetaolisuse riive,“  rõhutas ta.

Analüüsi järgi on otstarbekas minna Eestis üle avatud kompensatsioonimandaatide süsteemile riigikogu valimistel.

Ettekandes käsitleti veel poliitilise reklaami piiramise ja erakondade rahastamise küsimusi, et tagada parem kontroll rahastamise korralduse üle ja tõkestada tõhusamalt avalike vahenditega valimiskampaaniate tegemist.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50