• A
  • +

Reinsalu ÜRO-s: inimkonna uimastivastane võitlus peab rajanema tervel mõistusel

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu esines ÜRO peaassambleel erakorralisel istungjärgul New Yorgis. Istungjärgiul kiideti heaks uued põhimõtted globaalses uimastipoliitikas.

Reinsalu tervitas riikide vahel saavutatud uut kokkulepet. „Need põhimõtted ei legaliseerinud mingilgi moel uimastite tarvitamist ega veelgi vähem uimastitega kauplemist, küll aga rõhutasid seda, et lahendused uimastikahjude vähendamiseks on ennetuse- ja tervishoiusüsteemis, kus tuleb välja arendada sobivad meetmed,“ ütles minister.  

Reinsalu rõhutas, et  uimastiprobleem on maailmas kasvamas ja selle tõkestamisel tuleb lähtuda tervest mõistusest ja teaduslikest tõenditest. Samuti on oluline arvestada uusi trende nagu narkootikumide internetis müümise plahvatuslik kasv ja uute psühhoaktiivsete ainete levik.

„Eesti jaoks täpsustatud põhimõtted olulist muutust ei tähenda, oleme viimastel aastatel samas suunas juba olulisi samme teinud. Näiteks sõltlaste kohtlemiseks annab karistussüsteem juba praegu võimalusi vangistuse alternatiivide kasutamiseks eesmärgiga, et inimene sõltuvusest vabaneks. Kahjude vähendamise meetmete riikliku korraldamise ja rahastamise osas on Eesti liikumas õiges suunas,“ kinnitas Reinsalu.

„Eesti suurimaks puudujäägiks võib pidada karistussüsteemi väliste nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsioonivõimaluste vähest kättesaadavust. Kui tervishoiusüsteemis pole võimalusi, kuhu inimest suunata, siis sõltuvuse küüsi langenud inimest me ikka aidata ei suuda,“ lisas Reinsalu.

Reinsalu sõnul peab inimkond lähtuma arusaamast, et uimastid ei ole mitte osa vabadusest, vaid uimastisõltuvus  viib inimese  vabaduse totaalse orjastamiseni. 

Reinsalu rõhutas, et Eesti jaoks on uimastid ülitõsine probleem. „Eesti uimastipoliitika peab rajanema kolmel põhimõttel: arukus ennetuses, sõltlaste abistamisel ja kahjude leevendamisel; proportisonaalsus uimastite tarvitamise vähendamisel ja jõulisus ohtlikke ainetega toimetavate organisteeritud uimastikaubitsejate tabamisel, karistamisel ning kriminaaltulu konfiskeerimisel.“

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50