Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Reovees leidus levinumaid uimasteid augustis enam kui mais

Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides.
Reoveeproovid võeti kolmapäeva hommikust 24 tunni jooksul enamikus linnades 2.–3. augustil, Valgas ja Viljandis 9.–10. augustil. „Võrreldes mais võetud proovidega leiti linnade reoveest enamiku ainete jääke rohkem. Enamlevinud aineid ehk kanepit, amfetamiini ja kokaiini leiti kõikidest uuringus osalenud linnadest,“ sõnas justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven. Ülekaalukalt levinuim narkootikum Eestis on jätkuvalt kanep, mille jääke leiti võrreldes mais võetud proovidega märgatavalt enam Kohtla-Järve Ahtme linnaosa, Tallinna, Sillamäe, Maardu ja Paide reovees. Ka ülejäänud linnades – välja arvatud Tartus – olid näitajad kõrgemad kui mais. Kanepi puhul on eri ajal võetud proovides näitajate kõikumine märksa väiksem kui teiste ainete puhul. Tervise Arengu Instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul on augustikuu kõrged kanepinäitajad murettekitavad. „Uimastijääkide leidude üles-alla kõikumised viitavad suure tõenäosusega suurematele üritustele ja pidudele, mis neis piirkondades proovivõtu ajal toimusid. Selline tendents annab veel kord kinnitust, et peod ja muud üritused tähendavad uimastitarvitamise hüppelist tõusu ka väiksemates Eesti piirkondades,“ ütles ta. Levikult teisel kohal püsib amfetamiin. Selle jääke leiti enim Paides ning pea samal tasemel Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Valga, Sillamäe, Pärnu, Tallinna ja Maardu reovees leidus amfetamiini jääke sarnasel tasemel. „Selle aine jääkide tase on mitme linna reovees ajas kõikunud – kõige enam Paides, mis on uuringusse hõlmatud linnadest ka kõige väiksema rahvaarvuga. Tallinnas, Tartus, Narvas ja Viljandis on muutuste ulatus olnud teistest linnadest mõnevõrra väiksem,“ nentis Andri Ahven justiitsministeeriumist. Kolmandal kohal püsib kokaiin, mille jääke leiti teistest enam Tallinnas, järgnesid Pärnu, Maardu ja Rakvere. Kui Tallinnas on kokaiini tarbimine olnud püsivalt kõrge, siis Pärnus ja Rakveres olid näitajad kõrged jaanuaris ning suhteliselt madalad mais, kuid augustis taas kõrged. Ka Maardu, Viljandi, Haapsalu, Võru ja Paide reovees oli kokaiini jääke nüüd märksa enam kui maikuus. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro sõnas, et paraku on teatud seltskondades narkootikumide tarvitamine normaliseeritud ja sellele ei vaadata viltu. Samuti ei ole tavapäratu, et uimasteid tarvitatakse erinevatel üritustel ja pidudel. „Politsei tegeleb suuresti tagajärgedega ja kahjuks näeme narkootikumide tarvitamise tumedamat poolt. Töötame iga päev selle nimel, et tarvitajaid oleks võimalikult vähe, uimastid oleksid raskesti kättesaadavad ning et narkootikumide tarvitamise normaliseerimine ei laieneks. Meie fookuses on kurjategijad, kes keelatud ained riiki sisse toovad ja diilerid, kes teevad narkootikumid kättesaadavaks alaealistele. Ka meie kinnipidamised, sarnaselt reoveeuuringutele, näitavad, et enim levinumad ained on kanep, amfetamiin ja kokaiin,“ rääkis Rait Pikaro. Metadooni leiti kõige enam Ida-Virumaa suurtes linnades, Tallinnas ja Maardus. Need on linnad, kus pakutakse laialdaselt opioidsõltuvuse asendusravi. Sel korral ei leitud metadooni jääke Haapsalu, Valga ja Võru reoveest. Metamfetamiini leiti linnade reoveest vähem kui varem sel aastal võetud proovidest. Kõige rohkem oli selle jääke Pärnu reovees, millele järgnesid Võru, Tartu ja Tallinn. Seda ainet ei leitud Narva, Sillamäe ja Viljandi reoveest. MDMA-d leiti augustis küll kõikidest linnadest, kuid levinumate ainetega võrreldes üsna vähe. Üksteisega lähedasel tasemel oli selle jääke Paides, Pärnus, Haapsalus, Viljandis ja Tallinnas. Näitajate muutus on olnud väikseim Tallinnas. Uuringusse hõlmatud uutest ainetest leiti augustis alfa-PVPd Tallinna, Tartu, Narva ja Rakvere reoveest. Mitragüniini leiti lisaks Tallinnale ka Tartus ja Võrus. Uuriti ka alfa-PHP, buprenorfiini, fentanüüli ja protonitaseeni sisaldust reovees, kuid neid aineid ei leitud. TAI teaduri sõnul on eriti positiivne, et protonitaseeni augustikuus reovees ei leidunud. „See annab lootust, et too üliohtlik ja üledoosi surmasid põhjustav uimasti on narkoturul vähem kättesaadav,“ ütles Katri Abel-Ollo. Tallinnas on enamiku ainete puhul näitajad olnud märksa stabiilsemad kui teistes linnades, mis ühest küljest kinnitab indikaatoruuringu metoodika usaldusväärsust. Teisest küljest rõhutab näitajate muutlikkus väikestes linnades seda, et üksikute vaatluste põhjal ei saa teha järeldusi ainete tarvitamise püsiva või keskmise taseme kohta. Uimastitarvitamine ei ole kunagi ohutu tegevus. Teavet uimastite mõjust sinu tervisele ning nõu uimastitest loobumiseks saab veebilehelt narko.ee. Tutvu justiitsministeeriumi tellitud reoveeuuringu tulemustega siin. Uuringu tulemused on kuvatud tarbitud ainete annuste arvu kaudu 1000 elaniku kohta ühes ööpäevas.