• A
  • +

Riigijuhtimine muutub paindlikumaks

PrintPDF Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Vabariigi Valitsuse seaduse muudatused, mis muudavad riigijuhtimise paindlikumaks ja kaasaegsemaks.

Seaduseelnõu peamiseks eesmärgiks on valitsemiskorralduse muutmine nii, et oleks võimalik kiiremini kohaneda muutuva ühiskondliku, poliitilise ja majandusliku olukorraga ning pakkuda võimalust suuremaks koostööks erinevate poliitikavaldkondade vahel.

„Vabariigi Valitsuse korraldus on siiani olnud väga jäik. Olenemata muutustest näiteks majanduskeskkonnas või sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas, on senine korraldus jätnud vähe võimalusi riigijuhtimist ühiskonna muutustega kohandada. Eelnõu järgi aga pole ministrite loetelu enam seadusega määratud, vaid peaministril on võimalik määrata ministrid tegelema just nende valdkondadega, mis vajavad rohkem tähelepanu,“ selgitas justiitsminister Andres Anvelt.

Valitsuse heakskiidu saanud lahendus annab peaministrile valitsuse moodustamisel laiemad võimalused, mis tähendab, et ühes ministeeriumis võib olla mitu ministrit, kes on ministeeriumite ja valdkondade juhtimisel võrdsed. Näiteks võib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis olla kaks ministrit, kellest üks vastutab taristute ja teine ettevõtluse eest. Ministeeriume eelnõuga juurde ei looda.

Peaminister esitab valitsuse moodustamisel presidendile ettepaneku, kus on välja toodud ministrite loetelu koos nende ametinimetustega. Samas praegu ametis oleva valitsuse volitused ei lõppe – muutuda võivad ainult ministrite ametinimetused ja nende pädevused. Tulevase ministri ametinimetus peab viitama tema pädevustele ja vastusvaldkonnale. See peaks tagama, et ka väljapoole on selgelt nähtav, mis laadi ülesannetega minister tegeleda võib. 

 

„Lisaks kaotatakse eelnõuga ära abiministri ametikoht, kuna selle järgi puudub vajadus ja nende ülesanded ning koht ministeeriumites olid praktikas üsna segased. Abiministri ülesandeid täidavad praegu ministeeriumites sisuliselt ministri nõunikud,“ ütles Anvelt.

Eelnõu on samm OECD 2011. aasta riigivalitsemise raportis  Eestile soovitatud valitsemise  paindlikkust suurendava regulatsiooni suunas.


Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50