• A
  • +

Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavad isikud peavad tulevikus tööandjat välisreisidest teavitama

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt tutvustas riigikogule eelnõu, millega vähendatakse riigisaladusele ja salastatud välisteabele juurdepääsu ohtu.

Eelnõu paneb ametnikele ja töötajatele, kellel on juurdepääs riigisaladusele, kohustuse teavitada tööandjat või ametiasutust viibimisest sellises välisriigis, kus on riigisaladusele ebaseadusliku ligipääsemise oht. Samuti peab arvestama tööandja, ametiasutuse või julgeolekukontrolli asutuse soovituste ja juhistega. Eesmärk on ennetada riigisaladusele ligi pääsevate ametnike välisriikides kuritarvituste ohvriks langemist.

„Selleks, et kaitsta praeguses keerulises julgeolekuolukorras riigisaladusega töötavaid inimesi võimalike ohuolukordade eest, saab näiteks teha ettepaneku loobuda välisriiki reisimisest või reisimist mõnda selle riigi ossa. Samuti saab soovitada mitte jagada reisi kohta infot sotsiaalmeedias,“ selgitas justiitsminister Andres Anvelt.

„Oluline on märkida, et riigisaladusele ligipääsu omavatel isikutel ei keelata välisriikidesse reisimist, vaid konkreetsetel juhtudel antakse soovitus reis ära jätta või edasi lükata. Kuigi see võib piirata teatud ametnike liikumisvabadust, siis tuleb mõista, et riigisaladuse luba ei ole mitte ainult õigus, vaid see toob endaga kaasa ka rea kohustusi. Kui isik sellist suunist tahtlikult eirab, siis on võimalik riigisaladuse luba kehtetuks tunnistada, kuid see on juba iga juhtumi puhul kaalutlemise küsimus,“ lisas minister. 

Seda, kas ja millistel tingimustel annab juurdepääsuõiguse kehtetuks tunnistamine alust isiku distsiplinaarvastutusele võtmiseks, teenistusest vabastamiseks või töölepingu ülesütlemiseks, otsustatakse avalikku teenistust ja töösuhet reguleerivates seadustes sätestatud alustel ja korras.

Välisriigid, mille kohta kehtib teatamiskohustus, otsustab siseminister või tema volitusel kaitsepolitseiamet.

Lisaks muudetakse eelnõuga küberturbe või kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse alane tundlik informatsioon riigisaladuseks. Teabe kaitsmine riigisaladusena on vajalik, et vältida selle sattumist isikute või institutsioonide kätte, kes võiksid seda ära kasutada riigi toimimise seisukohalt oluliste infosüsteemide ründamiseks. Kriitilise informatsiooni kaitse riskianalüüside omamine ja nendes sisalduva informatsiooni teadmine lihtsustaks Eesti riigi toimimise seisukohalt oluliste elutähtsate teenuste ning põhiseaduslike institutsioonide rünnete kavandamist ja läbiviimist. Elutähtsad teenused on hädavajalikud ühiskonna toimimise, tervishoiu, turvalisuse ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Eelnõu töötati välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumiga ja sisaldab nendelt ministeeriumidelt laekunud ettepanekuid.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50