• A
  • +

Samm lähemale Euroopa digitaalsele ühtsele turule: ELis paraneb tele- ja raadioprogrammide piiriülene kättesaadavus

PrintPDF Jaga

15.12.2017. Täna jõudsid Euroopa Liidu liikmesriigid Brüsselis kokkuleppele, et ringhäälinguorganisatsioonide tegutsemist reformiva määruse eelnõu osas võivad alata läbirääkimised Euroopa Parlamendiga. 

Ringhäälinguorganisatsioonide tegutsemist reformiva määrusega lihtsustatakse eeskätt seda, kuidas ringhäälinguorganisatsioonid saavad tulevikus teha oma tele- ja raadioprogramme kättesaadavaks teistes liikmesriikides, võimaldades neid pakkuda lihtsustatud korras piiriüleselt internetis järel- ning simultaanvaatamist.

„Võime julgelt öelda, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujana teinud ära suure töö. See määrus on Euroopa digitaalse ühtse turu jaoks märgilise tähendusega,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Tarbijad on järjest vähem paiksed ja tehnoloogia ei tunne riigipiire. Autoriõiguse reeglid võivad küll olla keerulised, kuid selle eelnõu eesmärk on selge ja lihtne – anname inimestele laiema ligipääsu informatsioonile, lubame neil veebis kuulata ja vaadata teiste liikmesriikide raadio- ja teleprogramme. Nii saavad ka võõrsil elavad eestlased end kõige paremini kursis hoida kodumaa päeva- ja kultuurisündmustega. Kokkuvõttes võidab nii tarbija kui teenuseosutaja,“ lisas Reinsalu.

Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse nn päritolumaa põhimõtet. Tulevikus piisab autoriõigusega kaitstud sisu (programmi) pakkumiseks muus liikmesriigis sellest, kui ringhäälinguorganisatsioon teeb selleks vajaminevad autoriõiguslikud toimingud ainult oma asukohariigis. See hõlbustab kogu protsessi tuntavalt, kuivõrd praegu peab ringhäälinguorganisatsioon hankima vastavad load sisu loomisega seotud osapooltelt eraldi igas liikmesriigis näitamise jaoks. Uutele tulevikureeglitele tuginedes võiks näiteks ERR oma kodulehel näidata kõiki omasaateid nii otseedastuses kui järelvaatamises piiriüleselt, ilma et ta peaks muretsema, kas kõik programmiga seotud õiguste omajad on talle ikka mõne konkreetse territooriumi jaoks litsentsi andnud.

Määrusega soovitakse soodustada ka programmide taasedastamist kaabeltelevisiooni kõrval muudel tehnoloogilistel platvormidel nagu internetipõhine televisioon (IPTV), võimaldades selleks vajalikku litsentsimist õiguste kollektiivse haldamise põhimõtete alusel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50