• A
  • +

Selgusid parimad era- ja avaliku õiguse teemalised teadustööd

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja 2009. aasta era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi võitjad.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe, justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Ulrika Eesmaa sõnul on konkursi eesmärgiks kaasata õiguspoliitika kujundamisse ka teadus- ja arendusasutusi ning soodustada teadusasutuste ja praktikute koostööd.

„Me tahame innustada teadlasi ja üliõpilasi uurima era- ja avaliku õiguse ning õigusloomega seotud teemasid ning tunnustada väljapaistvaid tulemusi saavutanud teadustööde autoreid,“ selgitas Eesmaa.

Osavõtt 2009. aasta konkursist oli aktiivne – kokku esitati 20 tööd. Konkursil kuulutati välja viis võrdselt head tööd. Kuna tööd olid väga tasavägised, siis neid pingeritta ei seatud.

Viis parimat tööd olid:
Age Värv, Piia Kalamees "Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse eest" – artikkel;
Kadi Aavik Kindlustusandja täitmiskohustuse piirangud vabatahtlikus kahjukindlustuses – magistritöö;
Arsi Pavelts „Võlatunnistus“ – magistritöö;
Liina Kanger „Kaebuse ilmselge põhjendamatus halduskohtumenetluses” – magistritöö;
Meree Punab Ebaõigete ja au teotavate andmete avaldamine ja sellega tekitatud mittevaraline kahju – bakalaureusetöö.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste konkursitööde hindamisel arvestas komisjon teadustööde asjakohasust ning olulisust. “Vaatasime, kas konkursile esitatud töös on käsitletud antud valdkondi eelkõige Eesti õigusega seotult ning kas uurimustöö tulemused on praktiliselt kasutatavad Eesti õigusloomes,“ ütles Eesmaa.

Samuti hindas komisjon tööde uuenduslikkust ja jätkusuutlikkust. „Meile on oluline, et konkursitöö pakuks uudseid teoreetilisi lähenemisi ja rakendusvõimalusi ning sellel oleks väärtust Eesti õiguspoliitika jaoks ka pikemas perspektiivis,“ selgitas Eesmaa.

Konkursile sai esitada 2008. või 2009. aastal era- ja avaliku õiguse või õigusloome valdkonnas kaitstud doktori-, magistri-, bakalaureuse-, uurimis-, kursuse- ja diplomitöid või avaldatud publikatsioone. Töö võis kirjutada ka spetsiaalselt konkursile.

Hindamiskomisjoni kuulusid justiitsministeeriumi ametnikud.  
Võitjatega võetakse ühendust.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50