• A
  • +

Selgusid parimad kriminoloogiaalased üliõpilastööd

PrintPDF Jaga

Justiitsminister andis täna üle auhinnad parimatele kriminoloogialaastele üliõpilastöödele. Iga-aastase konkursi parimad tööd käsitlesid seekord maksuõiguse, seksuaalkuritegude ja vägivalla teemasid.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuhi Laidi Surva sõnul edendab üliõpilastööde võistlus kriminoloogia- ja karistusõigusalast teadus- ja arendustegevust. „Sel aastal olid mitmed tööd seotud perevägivalla ja selle menetlemisega. Osalt on see kindlasti seotud teema päevakajalisusega viimasel paaril aastal. Lisaks kirjutati küber- ja varavastasest kuritegevusest ning kriminaalmenetlusest üldisemalt, aga ka majanduskuritegevusest ja vanglakeskkonnast,“ sõnas Surva.

Sellel aastal auhinnati 1000-eurose preemiaga kolme üliõpilastööd. Preemia said Helen Aaremäe magistritöö „Maksukohustuslase enese mittesüüstamise privileegi ulatus maksuõigusnormi rikkumisel paralleelmenetluses“, Eneli Lauritsa artikkel Juridicas „Virtuaalse isiku kujutamise probleemid karistusseadustiku §178 kontekstis“ ja Adeline Nadarjani magistritöö „Seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise võimalikud mõjud Eestis Rootsi ja Soome kogemuste põhjal“.

Aukirjaga märgiti ära Mariken Arro magistritöö „Lepitusmenetlus menetlusliigina perevägivalla juhtumite puhul“ ja Oliver Nahkuri magistritöö „Isikutevaheliste suhete destruktiivse konfliktsuse indeksi konstrueerimine ja valideerimine“.

Justiitsministeerium korraldab kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlust alates 2006. aastast. Tänavu laekus konkursile 16 tööd, neist enamik Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. Kõigi auhinnatud tööde autorid olid Tartu Ülikooli tudengid. Hindamiskomisjoni kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad. Justiitsministeerium tänab kõiki konkursil osalejaid. Parimad üliõpilastööd on autorite nõusolekul avaldatud kriminaalpoliitika veebis.

Viimati uuendatud: 10.05.2019 - 04:50