• A
  • +

Taas selgusid parimad kriminoloogiaalased üliõpilastööd

PrintPDF Jaga

Justiitsminister andis eile üle auhinnad parimatele kriminoloogialastele üliõpilastöödele. Iga-aastase konkursi parimad tööd käsitlesid seekord teraapiavõimalusi vanglates, lähisuhte- ning seksuaalvägivalla teemasid.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõuniku Brit Tammiste sõnul on üliõpilastööde võistlus igal aastal uudseid ja mitmekesiseid ideid pakkuv ning võimaldab edendada kriminoloogia- ja karistusõigusalast teadus- ja arendustegevust. Sel aastal laekus ka rekordarv töid – kokku hinnati 24 tööd väga erinevatelt erialadelt ja mitmetest ülikoolidest.

„Veel mitmekesisem oli aga töödes käsitletud teemade ring. Näiteks olid konkursil esitatud tööd keskendunud  alaealiste õigusrikkujate, karistusõiguse, karistuste alternatiivide, vangistus- ning kinnipidamise regulatsiooni, kriminaalmenetluse analüüsi, kognitiivse neuroteaduse ning õigusmõistmise seoste uurimise jt teemadele. Taaskord on üsna mitu tööd pühendunud pere-, lähisuhte ning seksuaalvägivalla temaatikale,“ lisas Tammiste.

1000-eurose preemiaga auhinnati Malle Luige doktoritööd „Music Therapy in Prison. Group Music Therapy Program: Developing Emotional Skills“. 750-eurose preemia said kaks üliõpilastööd: Kaspar Oja magistritöö „Lähisuhtevägivallajuhtumite menetlemise materiaal- ning menetlusõiguslik regulatsioon Eesti õigussüsteemis Istanbuli konventsiooni kontekstis“ ning Monika Vändra magistritöö „Seksuaalvägivalla ohvrite esmase psühholoogilise nõustamise juhendi koostamine“. 500-eurose preemiaga auhinnati Reilika Saksi bakalaureusetööd „Eesti kanepikasvatajate uuring“.

Aukirjaga märgiti ära Risto Jaaganti magistritöö „Kultuuri ja ühiskondlike tavade mõju Jaapani kriminaalõigussüsteemile“, Kristo Adossoni magistritöö „Üldine kurjategija kinnipidamisõigus“ Marika Boguni magistritöö „Juriidilise isiku karistamise eesmärgid ja nende realiseerumist tagavad meetmed“.

Justiitsministeerium korraldab kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlust alates 2006. aastast. Selle aasta peapreemia läks Hamburgi Ülikoolis doktorikraadi omandanule. Teised preemia saanud ja aukirja saanud tööde autorid olid tööd kaitsnud Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis. Hindamiskomisjoni kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Justiitsministeerium tänab kõiki konkursil osalejaid. Parimad üliõpilastööd on autorite nõusolekul avaldatud kriminaalpoliitika veebis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50