• A
  • +

Taasühiskonnastamist asus juhtima Kristel Varm

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja ametikohal töötab alates tänasest, 5. jaanuarist Kristel Varm, kes edutati sellele kohale Tallinna vangla direktori asetäitja ametist.

Taasühiskonnastamise talituse juhataja annab vanglatele korraldusi sotsiaaltöö, kriminaalhoolduse ning tervishoiuteenuse osutamise valdkonnas ning asendab vajadusel vanglate asekantslerit.

Kristel Varm on lõpetanud Tallinna Ülikooli nii infoteaduse kui sotsiaaltöö alal, samuti omandanud seal sotsiaaltöö magistrikraadi.

Varm asus esmakordselt justiitsministeeriumisse tööle 1995. aastal. Perioodil 2006-2008 oli ta Euroopa Liidu pikaajaliseks eksperdiks vangla ja kriminaalhoolduse reformi projektis Gruusias. 2008. aasta veebruarist töötas Kristel Varm Tallinna vangla direktori asetäitjana taasühiskonnastamise alal.

Justiitsministeeriumi taasühiskonnastamise talituse senine juhataja Rait Kuuse asus novembris tööle kriminaalõigusreforme toetava rahvusvaheline organisatsiooni Penal Reform International Lõuna-Kaukaasia regiooni (Gruusia, Armeenia, Aserbaid¾aan) direktori ametikohale asukohaga Tbilisis.

 

Lugupidamisega

Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50