• A
  • +

Täitemenetluses peab koostöö Soomega suurenema

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus Soome Täitevameti peadirektor Juhani Toukolaga, et arutada võimalikku koostööd Soome piiriülese täitemenetluse tõhusamaks muutmiseks.

„Kuigi Eestil on olnud Soomega tihe koostöö eelkõige elatisasjades, on nõudeid, mida Eesti bürokraatlike takistuste tõttu ei ole võimalik täita. Näiteks on Eesti kodanike maksmata trahvinõudeid Soomes üle 10 000, mida ei ole võimalik täita põhjusel, et Soome täiteametil puudub võimalus tuvastada sõiduki vastutavat kasutajat,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.  

Reinsalu rõhutas, et piiriülese täitemenetluse süsteemi arendamist ja koostööd riikide eri ametite vahel on vajalik tõhustada ning erinevate registrite ristkasutamine täitemenetluse efektiivsemaks tagamiseks on vältimatu.

Seejuures on oluline, et ka Eesti kohtutäiturid pääseksid ligi Soome rahvastikuregistri andmetele.

Tugevama koostöö jaoks näeb Reinsalu vajadust sõlmida kahe riigi vahel leping, kus nimetatud küsimused lahendatud oleksid. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50