• A
  • +

Tallinna vangla eestvedamisel algas rahvusvaheline koostööseminar ohtlike kurjategijate kohtlemisest

PrintPDF Jaga

Täna alguse saanud kaks aastat kestva rahvusvahelise projekti eesmärk on tõhusam ohtlike kinnipeetavate taasühiskonnastamine.

Esimest seminari korraldava Tallinna vangla direktori Rait Kuuse sõnul on koostööprojekt kasulik algatus parandamaks praktikat just kinnipidamisasutuste raskeima töövaldkonna, kõrge riskiastmega kinnipeetavate järelevalve ja taasühiskonnastamise osas. „Usun, et projekt annab lisaks ülevaatele erinevate riikide praktikast meile võimaluse senisest paremaks tööks ohtlike kurjategijatega.“

„Me näeme vajadust tegeleda senisest paremini vägivaldsete kurjategijate ohjeldamisega ning uute kuritegude ennetamisega nende naasmisel pikast vangistusest,“ sõnas Kuuse. „Kõrge riskiga ja ohtlikeks peetakse siinkohal eelkõige vägivalla- ja seksuaalkuritegude eest karistatuid. Oluline osa nendega tegelemisel on väga heal kriminaalhooldusametnike ja vangla koostööl ning infovahetusel, sest enamik vange vabaneb varem või hiljem. Ühiskonnal on ootus, et nende kaitseks võetakse tarvitusele kõik meetmed ning sarnane on läbiv ootus kogu Euroopas.“

Projekt on jagatud neljaks osaks, millest esimese, Tallinnas peetava seminari eesmärk on ühtlustada kõrge riskitasemega kurjategijatega tehtavas töös kasutatavaid mõisteid ja termineid. Järgmised seminarid toimuvad Dublinis, Helsingis ning Schwerinis.

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni programmi Criminal Justice raames ning selle peakoordinaatoriks on Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa justiitsministeerium. Lisaks Tallinna vanglale osalevad projektis esindajad Iirimaa, Soome ja Saksamaa justiitsasutustest ning Greifswaldi ülikool Saksamaalt.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50