• A
  • +

Tallinnas kogunevad Euroopa ühinguõiguse eksperdid

PrintPDF Jaga

31.08.2017. 4.–5. septembril toimub Tallinnas 21. Euroopa ühinguõiguse konverents, kus arutatakse digitaalse ühinguõiguse, ühingute piiriülese liikumise ja ühingutele kohalduva õiguse küsimusi. 

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand ütles, et isikute vaba liikumine on üks suuremaid Euroopa Liitu kuulumisega kaasnevaid hüvesid ning ka ühingute Euroopa piires liikumine peaks olema teostatav ebamõistliku bürokraatiata ja võimalikult suures ulatuses digitaalselt. “Kui ühingud saaksid lihtsa menetlusega nii asutamisel kui hilisemas tegevuses valida registririigiks selle riigi, kus on neile kõige soodsam majanduslik või õiguslik keskkond, siis peaksid ka liikmesriigid pingutama ettevõtjatele heade tingimuste loomise nimel,” ütles asekantsler Kai Härmand.

Ettevõtjatel on olnud võimalik kasutada piiriülese ühinemise direktiivi kümme aastat. “Lihtsa piiriülese ühinemise edulugu tõestab, et Euroopa Liidu ettevõtjail on soov liikuda ning nad vajavad selleks toimivaid tööriistu. Seevastu piiriüleste jagunemiste ja registreeritud asukoha muutmiste regulatsioonid Euroopa Liidu õiguses praktiliselt puuduvad ja nende reeglite puudumine on ilmselge takistus ühingute asutamisvabaduse teostamisel,” ütles Härmand.

ELi Nõukogu eesistumise raames korraldatud konverentsist võtavad osa õigusloojad, õigusteadlased, huvirühmade esindajad ning muud eksperdid erinevatest Euroopa riikidest. Konverentsi avaettekande teevad 4. septembril justiitsminister Urmas Reinsalu ja Euroopa Komisjoni volinik Věra Jourová.

Euroopa Komisjon on planeerinud tulla käesoleval aastal välja konverentsil käsitletavaid teemasid puudutava algatusega ning konverentsi eesmärk ongi tuua kokku huvigrupid, et arutada vajalikke muudatusi Euroopa ühinguõiguses. Konverentsi korraldab Justiitsministeerium koos Euroopa Komisjoni, EY ja Tartu Ülikooliga.

Konverents toimub inglise keeles.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50