• A
  • +

Tallinnas toimub naistevastasele vägivallale keskenduv rahvusvaheline konverents

PrintPDF Jaga

13.-14. oktoobril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis konverents „Kasvatades vägivallavaba põlvkonda“, mis keskendub naistevastasele vägivallale olukorrale Eestis ja ning Euroopas ning mis toob kokku mitmed oma ala parimad eksperdid Eestist ja välisriikidest.

Konverentsil esinejad räägivad sellest, miks naised vägivalla ohvriks langevad, samuti tutvustatakse tõhusaid meetodeid naiste ohvristumise vähendamiseks ja noortele suunatud vägivallaennetuseks. Konverentsil võtavad sõnad akadeemikud ja uurijad nii Soomest, Ühendkuningriigist, Hollandist kui Eestist. Ettekannetega esinevad veel spetsialistid Euroopa põhiõiguste ametist, Euroopa võrdõiguslikkuse instituudist ning praktikud nii Eestist kui mujalt.

Esimese päeva ettekanded keskenduvad sellele, kuidas seletada naiste vastu suunatud vägivalda, selle levikule, sellega seotud teadmistele ja hoiakutele. Mitmed ettekanded käsitlevad vägivalla levikut laste hulgas ning seda, kuidas mõjutab vägivalla kogemine ja nägemine lapsi ning nende käitumist. Teise päeva ettekanded räägivad ahistavast jälitamisest ja naistevastase vägivalla ennetamisest.

Konverents lõpetab samanimelise Euroopa Komisjoni PROGRESS fondist rahastatud projekti , mis viidi ellu justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, Eesti naisühenduste ümarlaua ja Eesti avatud noortekeskuste ühenduse koostöös. Projektiga seoses viidi läbi meediakampaania Ava Silmad, poistele ja tüdrukutele mõeldud naistevastase vägivalla ennetamise koolitused, interaktiivsed seminarid maakondades ning viimase sündmusena toimub homme rahvusvaheline konverents. Konverentsi korraldab justiitsministeerium.

Projekti eesmärk on tõsta noorte teadlikkust naistevastase vägivalla esinemisest Eestis. Projekt on suunatud mõlemast soost noortele, ja sellega tahetakse vältida noorte sattumist vägivallaringi, et nad ei võtaks omaks kas ohvri või vägivallatseja rolli. Projekti keskmes on teemad nagu perevägivald, seksuaalkuriteod ja vägistamine.

NB! Täpsemalt on konverentsi päevakava, esinejate ja ettekannetega võimalik tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel. Ajakirjanikud on oodatud konverentsi kajastama. Konverentsi kantakse otse üle ka ERR uudisteportaalis ja Postimehes.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50