• A
  • +

Täna astuti oluline samm isikuandmete parema kaitse suunas

PrintPDF Jaga
Justiitsminister Urmas Reinsalu osales täna Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumisel Luksemburgis, kus räägiti Euroopa andmekaitsereformist, mis tagab tulevikus isikuandmete tugevama kaitse ja ettevõtjate huvide parema tasakaalustatuse.
 
Tänasel kohtumisel saavutati liikmesriikide valitsuste heakskiit andmekaitse üldmääruse eelnõule, mis annab võimaluse alustada läbirääkimised Euroopa Parlamendiga ning on seega suur samm EL andmekaitseraamistiku uuendamisel.
 
"Saavutatud kompromiss on siiski alles esimene samm ning ees on ootamas keerulised läbirääkimised Euroopa Parlamendiga. Eesti peab väga oluliseks, et lõplikus õigusaktis säiliks vajalik tasakaal üksikisiku õiguste ja ettevõtete huvide vahel," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. 
 
Andmekaitse üldmäärus on osa EL andmekaitse reformipaketist. Määruse eesmärk on ajakohastada kehtivad andmekaitsereeglid, võttes arvesse majanduse digitaliseerumist, uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ning piiriüleste tehingute arvu kasvu. Reformi üks peamisi eesmärke on tugevdada üksisiku kaitset uutes tingimustes, andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle. Näiteks suurenevad oluliselt isiku võimalused nõuda teda puudutavate andmete töötlemise lõpetamist ning andmete kustutamist, samuti on isikul tulevikus lihtsam kaitsta oma õigusi ning saada rikkumiste korral tõhusamalt hüvitist.  
 
Samas arvestab praegune määruse tekst ka ettevõtjate huvidega. Esiteks peaks edaspidi kaduma õiguse killustatus, kuna EL territooriumil kehtiks üks otsekohalduv määrus. Teiseks tuuakse sisse niinimetatud riskipõhine lähenemine, mis tasakaalustab ettevõtjale kaasnevad kohustused arvestades riski, mida isikuandmete töötlemine üksikisiku jaoks endaga kaasa toob.
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50