• A
  • +

Täna koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumis koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu, mille peamisteks ülesanneteks on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, sh kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul peab süüteoennetuse nõukogust saama usaldusväärne ning asjatundlik komisjon, mis suudab hinnata kriminaalpoliitiliste valikute mõjusid ning aidata valitsusel selles valdkonnas teha targemaid otsuseid. „Soovime kriminaalpoliitikat mõtestada võimalikult laialt, et tekiks arusaam sellest, kuidas näiteks haridus- ja sotsiaalpoliitilised valikud mõjutavad kuritegevust ning vastupidi, kuidas kuritegevuse probleemiga tegelemata jätmine mõjutab meie valikuid teistes valdkondades,“ selgitas justiitsminister.

Nõukogu esimesel kohtumisel lepitakse kokku, millistele ennetussuundadele ja tegevustele tulevikus tähelepanu pööratakse ja millele riik ressurssi panustab. Esimesel kohtumisel on nõukogu fookuses noortele suunatud perevägivallaennetuses valikute tegemine.

„Eesti elanikud ootavad valitsuselt kriminaalpoliitikas eelkõige kuritegevuse vähendamisega tegelemist ning perevägivalla ennetus on kahtlemata nii sisuliselt kui ka sümboolselt õige valdkond, kus seda tööd alustada,“ ütles Reinsalu.

Süüteoennetuse nõukogusse kuulub 16 liiget, neist 7 on püsiliikmed ametikoha järgi ja 9 valitavad liikmed. Nõukogu esimees on justiitsminister ja aseesimees siseminister. Nõukogu püsiliikmeteks nimetatakse haridus- ja teadusminister, justiitsminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalkaitseminister, politsei- ja piirivalveameti peadirektor ning riigi peaprokurör.

Nõukogu valitavad liikmed järgmiseks neljaks aastaks on riigikohtu kriminaalkolleegiumi liige Saale Laos, riigikogu õiguskomisjoni liige Kristjan Kõljalg, Eesti linnade liidu nõunik Anne Läns, Eesti maaomavalitsuste liidu juhatuse liige Peeter Sibul, Tartu ülikooli õigusteaduskonna lektor Anna Markina, sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Priit Heinsoo, Eesti kirikute nõukogu esindaja Avo Üprus, Terve Eesti SA juhatuse liige Riina Raudne ja ettevõtjate hulgast R.R. Konsultatsioonid OÜ tegevjuht Reigo Reimand.

Süüteoennetuse nõukogu on kuriteoennetuse nõukogu järglane. Nõukogu nime muudeti , kuna jõustunud korrakaitseseaduses täpsustab ennetuse mõiste ja määratleb õigusrikkumiste ennetuse süüteoennetusena, hõlmates nii väärtegusid kui kuritegusid.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50